Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

За боље управљање Спомеником природе „Парк Буковичке Бање“

У Аранђеловцу су се, 30. маја 2013, други пут по реду састали чланови Савета Споменика природе Буковичка Бања, како би размотрили најактуелнија питања управљања овим заштићеним добром.

Савет СП „Буковичка Бања“ основан је као саветодавно тело које ће својим закључцима, предлозима, сугестијама, допринети заштити и унапређењу овим заштићеним подручјем којим управља ЈКП „Зеленило Аранђеловац“. У рад Савета на чијем челу је Александар Дамјанић, заменик председника СО Аранђеловац, укључен је, поред других представника предузећа, органа и организација чија делатност је од значаја за заштиту овог добра, и представник Завода за заштиту природе Србије, Марија Трикић, дипл. инж. пејзажне архитектуре.

На другој седници чланови Савета су разматрали предлоге докумената који се односе на рад управљача и функционисање добра, предлог могућих будућих активности на територији Споменика природе, и овогодишњи програм Смотре уметности „Мермер и звуци“.

На основу расправе на седници, усвојен је пословник о раду Савета, и уз мање сугестије, дата пуна подршка Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе Буковичка Бања.

С обзиром на могуће инвестиционе планове за развој Оштине, на седници су представници привредног друштва за туризам и угоститељство „СТАРО ЗДАЊЕ“д.о.о. представили планиране активности будућих радова који се односе на проширење постојећих туристичких капацитета, а на подручју СП „Парк Буковичке Бање“.

Том приликом указано је на неопходност поштовања редовне законске процедуре која, између осталог, подразумева прибављање услова за израду идејног пројекта Завода за заштиту споменика културе Крагујевца и републичког Завода, као и Завода за заштиту природе Србије. Такође, указано је на витални интерес и неопходност да се инвестициони планови, као и све друге активности, ускладе са драгоценим природним и културним вредностима овог парка, оличеним, како у споменицима културе који су јединствени на овим просторима, тако и у концепту пејзажно-архитектонског уређења и богатој вегетацији и присутном биодиверзитету.

Поводом овог скупа, директор Завода за заштиту природе Србије Александар Драгишић у изјави представницима локалних медија истакао је да „Парк Буковичке Бање“ представља један од око четрдесет таквих сличних парковских заштићених површина у Србији са изузетним створеним природним и културним вредностима. С обзиром на значај овог парка не само на локалном и регионалном, већ и на националном нивоу, Завод за заштиту природе Србије пружиће сву стручну помоћ и подршку програмима заштите и управљања који ће остварити развојне планове локалне самоуправе, али уз поштовање и остварење очувања функција и вредности Парка Буковичка Бања као заштићеног природног добра.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.