Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Ново издање – Природне и културне вредности Специјалног резервата природе „Јерма“

Монографија „Природне и културне вредности СРП „Јерма“ у издању Завода за заштиту природе Србије и Друштва за заштиту животне средине Стара Планина, реализована је као део пројекта «Изградња рекреационог парка, информационог центра за посетиоце, прекограничне еко стазе, информационе инфраструктуре која ће бити у функцији рада Инфо центра за посетиоце» (Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006 Project N: 2007CB16IPO006-2009-1-107). Пројекат реализује Општина Димитровград у сарадњи са општином Трн као водећим партнером и Заводом за заштиту природе Србије, РЈ Ниш, као партнером.

Монографија „Природне и културне вредности СРП Јерма“ даје свеобухватан приказ природног и културног наслеђа Резервата, указујући будућим посетиоцима еко стазе шта могу видети и обићи током боравка у кањону реке Јерме. Поред природних аспеката подручја клисуре реке Јерме и њеног културно-историјског наслеђа, ове одлике приказане су и кроз природне целине Влашка планина, Гребен планина, Долина Јерме, Звоначка бања и Боровско поље. Посебан прилог дат је о сисарима ових простора.

Посебна поглавља у садржају монографије чине теме: „Еко туризам и еко стазе као концепт одрживог развоја“ и „Понашање посетилаца на еко стази“ што је чини својерсним водичем за одрживи развој СРП „Јерма“. Будући да како аутор монографије Драган Ташков закључује, уколико је очување природе централна тема будућих активности и партнерства, ни одрживи развој неће изостати.

Импресум публикације:

Аутор: Драган Ташков; Уредник: др Душан Мијовић, Фотографије и дизајн: Горан Спасић, Илустрације и мапе: Владимир Ђорђевић и Владимир Манчић

Двојезично издање (српски и енглески језик); страница: 60; тираж: 100 примерака

Издавачи: Завод за заштиту природе Србије, Друштво пријатеља природе Стара планина; Београд/Пирот 2013.

За потребе израде монографије стручну литературу, карте и фотографије уступили су стручни сарадници Завода: др Драган Нешић, др Александар Мијовић, мр Данко Јовић, мр Саша Бранковић, мр Ивана Јелић, Габријела Чех, Братислав Грубач, Мила Ристић, Зоран Стојковић, Драган Недељковић и Андреј Захаријашевић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.