Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Потписан Меморандум о сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине

Завод за заштиту природе Србије потписао је са Агенцијом за заштиту животне средине Меморандум о сарадњи који се односи на послове реализације Програма систематског праћења квалитета земљишта.

На основу договорене сарадње Завод ће се укључити у део Програма који се односи на стручну експертизу за потребе избора локалитета и издавање услова за праћење стања земљишта у оквиру заштићених природних добара.

Праћење стања земљишта на изабраним локалитетима у оквиру заштићених подручја омогућиће добијање података за праћење стања и промена чиниоца животне средине кроз временски период, што ће бити и подршка за израду Извештаја о стању природе. То уједно подразумева да ће добијени резултати ових анализа допринети праћењу стања и унапређењу заштићених подручја у целини.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.