Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Птице Србије и Облачинског језера

Стручњак Завода Братислав Грубач 6. августа 2013. одржао је на Облачинском језеру презентацију «Птице Србије и њихова заштита» за одред извиђача поречана «Школски брод Јадран».

Предавању је присуствовалa група школске деце узраста од 9 до 14 година и остали присутни у кампу. После предавања, организован је обилазак Језера и постматрање птица. Том приликом урађен је попис фауне птица у циљу утврђивања њиховог стања и заштите на овом подручју.

Као посебно интересантно утврђено је присуство неких приоритетних и строго заштићених врста као што су: ћубасти гњурац Podiceps cristatus, чапљицаIxobrychus minutus, риђоглава паткаAythya ferina, орао змијарCircaetus gallicus, кобац Accipiter nisus, кукавицаCuculus canorus, руси сврачакLanius collurio, велика стрнадицаMiliaria calandrai dr.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.