Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Управа за шуме донела Препоруку о мерама заштите дивљачи за време трајања врућина

На иницијативу организација за заштиту птица које су 5. августа упутили захтев за доношењем инструкције корисницима ловишта и обустављањем ловних активности због заштите дивљих животиња у Србији услед великих врућина и суше, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме 7. августа донело је Препоруку о мерама заштите дивљачи у ловиштима за време трајања периода неповољних временских услова.

Овим Министарство налаже корисницима ловишта на територији Републике Србије да привремено обуставе или у што већој мери ограниче планирани лов ловостајем заштићених врста дивљачи којима газдују у ловиштима, с обзиром на то да високе температуре могу угрозити опстанак дивљачи у природи. Ограничење ловних дана нарочито се односи на препелицу, грлицу, голуба гривнаша и гугутку.

Невладине организације Лига за орнитолошку акцију Србије, Фондација за заштиту птица грабљивица и ЕПАР-ОИПА Србија поздравили су брзу реакцију Министарства које је благовремено преопознало значај и сврсисходност њихове иницијативе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.