Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Jавна расправа за три будућа заштићена подручја Београда

У Градском секретаријату за заштиту животне средине Београда сви заинтересовани грађани могу да се упознају са предлозима аката и студијама заштите за будућа заштићена подручја: „Шума Кошутњак“, „Земунски лесни профил“ и „Зимовалиште малог вранца“.Достављене примедбе, предлози и мишљења сумираће заказане јавне расправе.

На основу студија заштите које је израдио Завод, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда ставио је на увид јавности:

- предлог акта о проглашењу заштићеног подручја и Студију заштите подручја „Шума Кошутњак“, општина Чукарица.
Јавни увид организован је од 02.08.2013. до 29.08.2013. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45, (канцеларија 502, V спрат).
Јавна расправа ће бити одржана 29. 08. 2013. године са почетком у 14 часовау сали 503, на V спрату,27. марта 43-45.

- предлог акта о проглашењу заштићеног стаништаи Студији заштите станишта „Зимовалиште малог вранца“, Београд.
Јавни увид организован је од 15.08.2013. до 13.09.2013. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45, (канцеларија 502, V спрат).
Јавна расправа биће одржана 13. 09. 2013. године са почетком у 14 часовау сали 503, на V спрату,27. марта 43-45.

- предлог акта о проглашењу заштићеног подручја и Студији заштите подручја „Земунски лесни профил“, општина Земун.
Јавни увид организован је од 08.08.2013. до 04.09.2013. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45, (канцеларија 502, V спрат).
Јавна расправа биће одржана 04. 09. 2013. године са почетком у 14 часовау сали 503, на V спрату,27. марта 43-45.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.