Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

За будућност лешинара

У Србији је по први пут обележен 7. септембар, Међународни дан лешинара, с циљем да се укаже на значај заштите ове изузетно корисне групе животиња које су веома угрожене у целом свету.

У протеклим деценијама улагани су велики напори да се заштите и опораве колоније лешинара на нашим просторима, што је довело до више него очекиваних резултата, који се могу сагледати управо на примеру Специјалног резервата природе „Увац“, где је на основу последњег обављеног мониторинга Завода констатован велики напредак у бројности белоглавог супа. Три колоније белоглавог супа које обитавају у клисурама река Увац, Трешњица и Милешевка, од изузетног су значаја за заштиту лешинара на Балкану, и шире.

Тако је СРП „Увац“, познат не само по белоглавом супу, него и по атрактивним меандрима реке Увац, прелепој очуваној природи и гостољубивости, био домаћин и један од организатора програма обележавања поред Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Фондације за заштиту птица грабљивица и Завода.

Учесници манифестације су обишли колонију белоглавог супа у СРП „Увац“, где су имали прилике да се увере у мере и активности које ренџери Резервата редовно обављају, како би се лешинари задржали, и опсталим на овим просторима.

Поред обиласка Резервата, у оквиру ове манифестације одржан је стручни скуп посвећен заштити лешинара на Балкану, где су се могли чути најактуелнији подаци везано за стање популације белоглавог супа и других лешинара у региону. Најеминентији стручњаци из ове области указали су и на даље правце мера заштите како би се заштитио не само белоглави суп, већ се на наше просторе вратиле и остале три врсте лешинара.

Давних шездесетих година прошлог века белоглави суп, као и остале врсте лешинара, био је пред нестајањем у Србији. На Увцу, где је била преостала једина позната колонија, 1971. године проглашен је Резерват природе „Павловића брод“. С обзиром да је заштита подручја, односно заштита станишта сагледан као основни предуслов за спровођење даљих, других мера и активности на заштити лешинара у Србији, поред Специјалног резервата природе „Увац“ и проширења његових граниха, установљен је и Специјални резерват природе „Клисура реке Трешњице“, док је у фази проглашења СРП „Клисура реке Милешевке“. Активне мере у оквиру програма заштите које спроводе управљачи ових заштићених подручја као што је редовно одржавање хранилишта, борба против убијања супова тровањем, нелегалним ловом и др, представљају основ и немерљив допринос у укупним резултатима повратка белоглавог супа и других лешинара.

У овом вишедеценијском периоду, поред заштите подручја, предузимају се и бројни други програми научника, стручњака, невладиних организација и природњачких удружења, који су усмерени на заштиту и опоравак популација белоглавог супа и других птица грабљивица у Србији. У оквиру својих програмских активности на очувању биолошке разноврсности Србије, Завод дужи низ година реализује акциони план за заштиту лешинара, у оквиру којег се континуирано ради на очувању и унапређењу колонија белоглавог супа, пре свега у ова три резервата, али и на другим локацијама.

Сви ови конзерваторски напори заједно довели су до тога да данас у Србији имамо једне од највећих колонија белоглавог супа на Балкану. Такође, у припреми је план за повратак ишчезлих врста лешинара на нашим просторима. Међутим, упркос резултатима, много је претњи које угрожавају оно што се до сада постигло у повећању броја лешинара код нас, и заштиту ових драгоцених врста. Стога је 7. септембар, дан посвећен лешинарима, био дан када су се сви подсетили одговорности и улоге човека да поврати хармонију у природи коју својим немаром и деструкцијом нарушава.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.