Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан семинар за управљаче заштићених подручја Србије

У организацији Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања уз подршку ЈП „Србијашуме“ као домаћина, 11. и 12. септембра 2013. у Врњачкој бањи одржан је пети семинар за управљаче природним добрима под називом „Заштита природе и одрживи развој“. Семинар је одржан у циљу представљања нацрта закона и стратегија које су у припреми, као и политике и тенденција Министарства на пословима унапређења управљања природним добрима и ресурсима.

У раду семинара учествовало је преко 70 представника организација које управљају природним добрима, сектора за природне ресурсе Министарства и Завода за заштититу природe Србије. Овом приликом, представници управљача природних добара презентовали су актуелности у њиховом раду (побољшање инфраструктуре, метода рада, пројектно ангажовање ...).

У оквиру дводневног рада скупа, разматрано је 13 различитих тема, на основу којих су разматрана различита најактуелнија питања која се односе на управљање заштићеним подручјима. Овако посећен и тематски садржајан скуп био је прилика и за утврђивање приоритета за будући рад, где је између осталог истакнута неопходност унапређења међусобне сарадње државних органа и установа и управљача, непосреднија размена искустава и већа ангажованост стручних установа као што је Завод у помоћи везано за програме заштите управљача.

Више информација на:

http://www.mprrpp.gov.rs/zastita-prirode-odrzivi-razvoj/#more-4668

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.