Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржане јавне расправе за нова заштићена подручја

Након што су се сви заинтересовани могли упознати са предлозима аката о заштити и студијама заштите које је припремио Завод, у Краљеву и Пријепољу 17. и 18. септембра организоване су јавне расправе о будућим заштићеним подручјима.

Тако је 17.9.2013. у Градској управи Града Краљева у организацији Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине одржана Јавна расправа о Предлогу уредбе о проглашењу заштићеног подручја и Студије заштите Специјалног резервата природе „Гоч - Гвоздац“. Предлог уредбе о проглашењу био је на јавном увиду у периоду од 26. августа до 14. септембра 2013. године, а текст Предлога уредбе био је постављен на званичној интернет страници Министарства енергетике, развоја и заштите животне, на Шумарском факултету УБ у Београду, и у згради ЈП „Србијашуме“, Шумско газдинство „Столови“, у Краљеву.

На јавној расправи којој су присуствовали представници Шумарског факултета из Београда, општине Краљево (Одсек за заштиту животне средине, Инспекција, Одељење за урбаниза), ЈП „Србијашуме“, Шумарске и Пољопривредно-техничке школе, Дирекције за планирање и изградњу Краљева, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Завода за заштиту природе Србије, невладиних организација, као и љубитељи Гоча и грађани Краљева, представљена је Студија заштите Специјалног резервата природе „Гоч - Гвоздац“, као и текст Предлога уредбе о проглашењу.

У току јавне расправе о Предлогу уредбе о проглашењу изнети су предлози и сугестије у изради Студије заштите, али у целини, присутни у јавној расправи су подржали заштиту овог подручја, изражавајући спремност да подрже и будуће конкретне акције и програме заштите. Неки од заинтересованих страна доставили су и примедбе у писаној форми, као што је Природњачко друштво „Балкан“ и Шумарски факултет Универзитета у Београду,

Наредног дана, Општина Пријепоље била је домаћин јавне расправе коју је организовало Министраство енергетике, развоја и заштите животне средине везано за Предлог уредбе о проглашењу заштићених подручја и студија заштите Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“ и Предела изузетних одлика „Камена Гора“. Студије су биле на јавном увиду од 26. августа до 14. септембра 2013, а текстови предлога уредби о проглашењу били су постављени на званичној интернет страници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, у згради ЈП „Србијашуме“, Шумско газдинство „Пријепоље“ у Пријепољу. ЈП „Србијашуме“ и НВО „Пријатељи Бродарева“, Бродарево,

На основу одржаних јавних расправа, констатовано је да ће Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, заједно са Заводом, пре утврђивања коначног текста уредби о проглашењу, пажљиво размотрити све предлоге, примедбе и сугестије изнете у току спроведене јавне расправе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.