Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Завод учествовао на ботаничком симпозијуму у Хрватској

У периоду од 27. до 29. септембра 2013, у Сплиту, Хрватска, одржан је четврти Хрватски ботанички симпозијум с међународним учешћем у организацији Хрватског ботаничког друштва. Стручни сарадници Завода за заштиту природе Србије учествовали су са својим радом, у секцији Примењена ботаника и заштита природе.

На скупу су презентовани радови из следећих области:

1. Биологија алги, гљива, лишајева и маховина

2. Флористичка истраживања и биодиверзитет

3. Биљна екологија и вегетација

4. Таксономска истраживања

5. Молекуларна ботаника и физиологија биљака

6. Примењена ботаника и заштита природе

7. Ботаника и образовање

8. Палеоекологија и палинологија

9. Биоинформатика (математичке методе у биологији, базе података, wеб апликације)

Сарадници Завода Предраг Лазаревић и Верица Стојановић су имали постер презентацију под називом „ПРЕГЛЕД ВРСТА ФЛОРЕ У СРБИЈИ ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА “ у секцији Примењена ботаника и заштита природе.

У Србији, на територији чија површина представља 1,9 % европског континента, укупно живи 18% васкуларне флоре Европе. Од приближно 4000 таксона колико је до сада забележено у Србији, 1186 таксона биљака (маховине, папрати, семењаче) је заштићено према националном законодавству (Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива „Службени гласник РС“, бр. 05/2010, 47/2011). Од укупног броја присутних врста биљака, 118 врста се налази на некој од међународних конвенција, односно директива, при чему њих 5, из одређених разлога није уврштено у прилоге поменутог Правилника: Echium rubrum, Drepanocladus vernicosus и Dicranum viride су пропуштени, Achillea thracica – питање постојања таксона у Србији, Salvinia natans - изражена резерва.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.