Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

„Стабла Чачка“–промоцијом до заштите

На основу иницијативе Еколошког друштва „Драгачево“ и њеног председника Душана Р. Ивановића, за шест појединачних стабала на подручју града Чачка Завод је изршио вредновање и израдио студију заштите, на основу које предстоји проглашење Споменика природе „Стабла Чачка“. Промоцијом постера овог споменика природе у оквиру Летњих дана културе Града Чачка, дат је додатни подстрек ка представљању природних вредности добра, али и доношењу решења о заштити од стране ГО Чачак.

Споменик природе „Стабла Чачка“ обухвата шест стабала на подручју града Чачка која се издвајају по својим карактеристикама и репрезентативности.

Црни бор у селу Јежевици представља очувани четинар изворне дендрофлоре на подручју Поморавља. Иако стар око 200 година, како се процењује, доброг је здравља и виталности, и представља репрезентативан примерак своје врсте. Својом тамнозеленом купастом и високо подигнутом крошњом доминира двориштем Основне школе „Младост“ у селу Јежевица, где се налази.

Стабло храста лужњака у Доњој Горевници једно је од насјтаријих оваквих стабала на подручју општине Чачак, са процењених око 400 година. Са свим одликама моћног и атрактивног стабла, доминира у простору где су се некада широко распростирале аутохтоне шуме лужњака и јасена.

„Храст у Слатини“ је храст сладун који се налази на имању месне заједнице у селу Слатини, близу Слатинске Бање код Чачка. Представља сачувано, аутохтоно, старо и моћно стабло храста изузетних димензија и атрактивног хабитуса. Доминира простором излетишта које има културно-историјску вредност везану за стару оронулу дрвену грађевину отвореног типа за коју се сматра да представља судницу из Милошевог доба.

„Мијатовића храст у Чачку“ је стабло храста лужњака које је једно од најстаријих на подручју Чачка. Ретко је сачуван примерак стабала аутохтоних шума лужњака и јасена које су некада биле широко распрострањене у подручју Западне Мораве.

„Тимотијевића храст у Мрчајевцима“ је атрактивно стабло изузетних димензија, добре очуваности и виталности. Тимотијевића лужњак стар око 150 година, захваљујући својим изванредним димензијама, сврстава се у ред најимпозантнијих споменика природе ботаничког карактера.

„Цер са Каблара“ изворног порекла, вредан је и јединствен примерак стабла цера у Србији, репрезентативног изгледа и добре виталности. Налази се на северним обронцима планине Каблар, у селу Рошци, на месту званом „Ливада под Гајом“. Ово стабло храста цера, захваљујући свом изгледу и дендрометријским вредностима, представља праву природну реткост.

У циљу заштите и промоције природних добара, Еколошко друштво Драгачево је промовисало и ово будуће заштићено природно добро, у сарадњи са Уметничком галеријом „Надежда Петровић“ из Чачка и Туристичком организацијом Чачка, као део пројекта: „Као прво, разуми дрво“. У том циљу публикован је постер „Споменик природе „Стабла Чачка“, за који је Завод уступио фотографије.

Промоција постера Споменик природе „Стабла Чачка“ одржана је 14. августа у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ у Чачку.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.