Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Отворени сајмови енергетике и заштите животне средине - EcoFair

На београдском сајму су 9. октобра 2013. отворени 10. Међународни сајам заштите животне средине - EcoFair и 9. Meђунaрoдни сajaм eнeргeтикe - Eнeргeтикa 2013.

Сајмове је отворила министар eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe прoф. др Зoрaнa Mихajлoвић, уз позив инвеститорима, домаћим и страним, да се укључе и подрже модернизацију и реиндустријализацију Србије. Наводећи да су покретачи Србије eнeргeтикa, рудaрствo и пoљoприврeдa, министар Михајловић је истакла дa сe мoрa вoдити рaчунa o зaштити живoтнe срeдинe.

Међународни сајам ECOFAIR и сајам енергетике, под слоганом “Зелена енергија“, окупио је бројне представнике надлежних државних органа, најзначајнијих компанија и бројних других посленика из света енергије и екологије, с циљем размене информација, комуникације, и повезивања ради будуће сарадње.

Завод за заштиту природе Србије своје програме и пројекте заштите представља на изложбеном простору Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, заједно са Републичким хидрометеоролошким заводом и Агенцијом за заштиту животне средине, у Хали 1 Београдског сајма.

Завод је свим посетиоцима наменио богат информативни материјал међу којима и тематске постере, као и различите бројеве часописа „Заштита природе“. Примерци се бесплатно деле свим посетиоцима штанда, али са нарочитом пажњом ученицима и студентима, за које је у суботу, 12. октобра, улаз бесплатан.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.