Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Учешће Завода на међународној радионици о заштићеним подручјима Карпата

Директор Завода Александар Драгишић и помоћник директора Марио Лукиновић учествовали су на међународној радионици о одрживом финансирању заштићених подручјa Карпатa која је одржанa од 12. до 15. октобра 2013. у Синаји, Румунија.

Радионица је организована од стране Румунског државног предузећа за газдовање шумама и управљање заштићеним подручјима (Ромсилва - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva), Светског фонда за заштиту природе - WWF (The World Wide Fund for Nature), ГЕФ-а (Global Environment Fund) и УНДП-а (Тhe United Nations Development Programme).

Радионици су осим домаћина из Румуније присуствовали и учесници из Пољске, Словачке, Србије, Мађарске, Украјине и САД. У оквиру радионице учесници су имали прилике да чују бројна корисна искуства из области заштите природе, а нарочито на пољу економски одрживог развоја националних паркова. Посебно интересантна била су иновативна искуства управљања која су изнели предавачи из САД, али и националног парка Татра у Пољској који постиже, за европске релације, импозантне бројеве посета, који на дневном ниво достижу око 10 000 посетилаца и 25 000 000 посетилаца на годишњем нивоу.

Разматрана су и питања у области имплементације еколошке мреже Натура 2000, представљен је програм електронске едукације CNPA.

У оквиру бројних контаката који су остварени са представницима Ромсилве, УНДП-а и менаџментима националних паркова, договорени су различити нивои будуће сарадње између Завода и наведених институција.

Последњег дана радионице организована је посета Националном парку Бабеле, где су, осим природних добара националног парка, представљени капацитети и ресурси управљања Националним парком.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.