Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржана конференција EURO-MAB 2013, у чијем раду је учествовао и Завод

Међународна конференција „Еuro - MAB 2013“ одржана је у периоду од 14. до 22. октобра 2013. године у Броквилу (Канада), а у њеном раду узео је учешће и представник Завода, помоћник директора Горан Секулић.

Редовна конференција Еuro-MAB-а која представља регионалну мрежу УНЕСКО резервата биосфере за Европу и Северну Америку, окупила је преко 200 учесника из више од 40 земаља, претежно из Европе и Северне Америке. Место у којем се одржавао овај скуп налази се у једном од карактеристичних подручја која чине ову мрежу, резервату биосфере Frontenac Arch (http://www.frontenacarchbiosphere.ca).

Резервати биосфере су подручја копнених и обалских/морских екосистема која су у оквиру „Човек и биосфера“ (Man and Biosphere Programme – MAB) програма УНЕСКО-а. Резервати биосфере су од кључног значаја за остваривање одрживе равнотеже између понекад сукобљених циљева очувања биолошке разноврсности, промовисања економског развоја и очувања културних вредности.

Ове године, конференција је одржана под називом„Укључивање заједница“ (Engaging our Communities), што непосредно указује на суштину концепције резервата биосфере и општа кретања у њиховом даљем развоју.

Управо су се и на овој конференцији већина излагања бавила резерватима биосфере као идеалним полигонима за демонстрацију одрживог развоја. Видљиво је наглашена потреба да се резервати биосфере дистанцирају од модела класичних заштићених подручја која су фокусирана на заштиту природних вредности, и да се у њима примењује принцип интегралности, односно да се њима управља на начин који ће подједнако разматрати природне вредности и њихову заштиту, развој друштва и економски развој.

Током конференције одржано је више радионица у циљу формулисања препорука које ће бити упућене Међународном координационом савету UNЕSCО- MAB програма, који ће одржати своје следеће заседање у мају 2014. године. Теме о којима се расправљало у циљу дефинисања ових препорука су: еколошке услуге, просторно планирање и коришћење земљишта у резерватима биосфере, укључивање локалних заједница у управљање резерватима биосфере, развој јавно-приватног партнерства, едукација о одрживости, одрживо рударство у резерватима биосфере, климатске промене, прекогранични резервати биосфере, маркетинг и комуникације у резерватима биосфере, даљи развој и функционисање мреже резервата биосфере.

У име Завода, Горан Секулић представио је рад на заштити природе, стање резервата биосфере у Србији и планове за даљи развој ове мреже код нас. Поред тога, на конференцији је препозната потреба и прелиминарно је договарано да се књига која је изазвала доста пажње због свеобухватности и практичности за управљаче резервата биосфере и осталих заштићених подручја - Education for Sustainable Development in Biosphere Reserves and other Designated Areas: A Resource Book for Educators in South-Eastern Europe and the Mediterranean, преведе на српски језик.

Програм УНЕСКО „Човек и биосфера“ (MAB)

Хармонија човека и природе основа је програма „Човек и биосфера“ који у оквиру УНЕСКО постоји од 1971. године. МАБ је међународни научни програм који је усмерен на успостављање научне основе за унапређење односа људи и њиховог глобалног окружења.

Програм МАБ предлаже план интердисциплинарних истраживања и изградњу капацитета који се односе на еколошке, друштвене и економске димензије губитка биодиверзитета и заустављање његовог смањења. За реализацију ових интердисциплинарних активности, МАБ се ослања на Светску мрежу резервата биосфере, и на тематске мреже и партнерства у циљу размене знања, истраживања и мониторинга, образовања, тренинга, и доприноса одлучивању.

До сада је у свету проглашен 621 резерват биосфере у 117 земаља света. У Србији је за резерват биосфере до сада проглашена »Голија - Студеница«.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.