Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Теренска истраживања подручја Србије планираних за заштиту и нови феномени природе

Завод у оквиру свог једногодишњег програма обавио планирана теренска истраживања подручја Србије

На планини Жељин пронађен нови феномен природе - водопад на потоку Јеловак, Жељински троскок

Завод за заштиту природе Србије, након вишемесечних истраживања подручја која су програмом рада предвиђена за законску заштиту, сагледава и синтетизује добијене резултате који ће бити вредновани у оквиру израде студија заштите. Тако су ове године обављена истраживања подручја Мојстирско-Драшких планина, Дуката, Ваљевских планина, Рудника, Жељина.., као и мањих подручја - Бледерије, Јовачких језера, Форланда на левој обали Дунава у Београду, итд.

Теренска истраживања су потврдила још увек високу вредност природне баштине Србије. Нека од истраживања дала су и неочекиване резултате. Стручњаци Завода су, истраживањем планине Жељин, осим бројних других природних вредности, столетних шума и атрактивног пејзажа, установили постојање водопада изванредних карактеристика и лепоте.

Приликом обиласка терена, екипа Завода у пратњи шумарског техничара ШГ «Шумарство», Рашка, код Јошаничке бање изнад засеока Ђуровићи, на потоку Јеловак, најиздашнијег изворишног крака Планске реке, наишла је на водопад изузетних димензија.

Како је том приликом установљено, водопад на потоку Јеловак је ерозивног типа, формиран у гранодиоритима. Састоји се од три главне каскаде чија је висина–дужина процењена на око 30 м. Деоница корита (непосредно) низводно је такође степеничаста и испресецана малим слаповима – пад долинског дна се смањује тек након пар десетина метара, а воде потока умирују. Водопад на потоку Јеловак одликује амфитеатрални одсек, тешко приступачан и из узводних и из низводних делова долине, окружен буковом шумом која расте на великом нагибу.

Поток Јеловак и сам водопад одликује и богатство воде (што су потврдила истраживања Завода, вршена у сушном периоду, који су карактерисале и изразито високе температуре ваздуха, за време којих је поток Јеловак био средње водности), коју су малобројни мештани некада давно зајазили, на два места – изнад и испод водопада, и она се користи за наводњавање воћњака и башта.

По својим морфометријским карактеристикама, генези, богатству воде, естетским вредностима самог водопада и слапова и амбијенталним вредностима ближег окружења, водопад на потоку Јеловак завређује да буде нови објекат на листи хидролошког наслеђа Србије.

С обзиром да у литератури нису нашли на податак о овом водопаду, стручњаци Завода су му дали радни назив „Жељински троскок“, инспирисани величанственошћу три водене каскаде. Претпоставка је да су морфологија терена, покривеност шумском вегетацијом и скрајнутост од путева, главни разлози због којих је водопад до сада био непознат широј (стручној) јавности. Откриће је још једном потврдило значај спровођења систематских теренских истраживања природно вредних подручја у Србији, у циљу њихове валоризације и предузимања активности на њиховом очувању.

Контакт за више информација:

Маја Радосављевић, 066/381-480

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.