Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Акција Завода „ЕКО библиотека у школама“

Поводом обележавања 160 година рада ОШ „Др Недељко Кошанин“ у месту Девићи на Голији представници Завода пружили су подршку даљим настојањима колектива школе да одрже просветарску традицију на просторима планине која поред статуса националног природног добра ужива и међународни оквир заштите. Голија је почетком 2001. године проглашена за Парк природе прве категорије као природно добро од изузетног значаја, да би исте године од стране UNESCO-а била увршћена у светску природну баштину као први резерват биосфере у Србији.

Програм обележавања јубилеја одржан је 15. новембра, под слоганом 160 година ђачког жагора на Голији уз подсећање на оснивање, изазове и промене у развоју школе , природне лепоте Голије, лик и дело научника Недељка Кошанина чије име са поносом носи и богат програм рецитала, драмских приказа, песама и игра које су извели ученици.Како би се успомена на традицију школе сачувала објављена је монографија о њеном досадашњем раду.

Овим поводом представници Завода мр Сава Симић и Наташа Панић уручили су поклоне ђацима који показују изузетне резултате из биологије, као и издања Завода за формирање еко кутка у школској библиотеци. За еко кутак школске библиотеке Завод је школи поклонио комплет стручних часописа „Заштита природе“, монографије Заштићена природна добра Србије и Значајна подручја за птица, ДВД издања Орао кристаш и Стара планина и друге публикације о природној баштини наше земље. У партнерству са школом, ова акција усмерена је на едукацију младих генерација да препознају потенцијале које Голија као парк природе и резерват биосфере има за покретање развојних иницијатива и тиме ублажавања алармантог таласа напуштања ових простора. Као и даље истраживачке акција за ученике у природи, које школа реализује уз координацију наставника биологије Радета Перуничића.

Уручивањем издања Завода за школску библиотеку ОШ „Др Недељко Кошанин“ Завод је почео са реализацијом акције „Еко библиотека у школама“. Завод је акцију покренуо имајући у виду значај образовања о животној средини и природи за квалитет њене заштите и потребу школа за издањима и наставним средствима која би унапредила рад у овој области. Акција се спроводи у циљу омогућавања ученицима да лакше дођу до тематске литературе и података као једним од основних услова за стицањем знања и вештина активног учешћа у заштити животне средине.

Акцијом је обухваћено око 100 школа у Србији, гимназија и средњих стручних школа које су усмерене на образовање ученика у области екологије и заштите животне средине

Надамо се да ћемо овим путем допринети унапређењу фонда књига школских библиотека из области екологије и формирању партнерског приступа у школама у образовању еколошки одговорних грађана.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.