Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Петиција за заштиту грлица и препелица

Петиција за заштиту грлица и препелица једна је од активности невладиних организација за трајни ловостај ових врста, као и заједничка иницијатива утврђена на дводневној конференцији одржаној 14. и 15. новембра 2013. на Палићу. Конференција је реализована у оквиру пројекта „Звук птица“, заједничким ангажовањем суботичких удружења за заштиту птица „Артруст“, „Рипариа“ и „АШЦ“,

Конференција је имала за циљ, како истиче организатор, „усвајање заједничке иницијативе невладиних организација да се измени Правилник о проглашењу ловостаја заштићених врста дивљачи, односно да се уреди да се ловостај за грлице и препелице спроводи током целе године. Иницијатива има за циљ и да побољша примену законских прописа, као и дијалог између НВО и надлежних институција“.

Овим поводом окупило се више невладиних организација за заштиту птица и из области заштите природе, а другог дана конференције у раду заједничког скупа који је овом приликом организован, учествовали су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, органа управе Града Суботице, Покрајинског скеретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Ловачког савеза Војводине, и стручних установа, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе.

Другог дана Конференције организатори су изнели закључке невладиних организација и потписану „Заједничку иницијативу НВО Србије за заштиту грлица и препелица“, захтевајући агилније и делотворније деловање државе на решавању проблема опадања бројности глица и препелица у Србији и успоставање правних основа за њихову заштиту трајним ловостајем.

Завод за заштиту природе Србије учествовао је у раду Конференције, и овом приликом подржао иницијативу невладиних организација за измену Правилника о проглашењеу ловостаја заштићених врста дивљачи. Горан Секулић, помоћник директора Завода, истакао је на скупу да је Завод већ више година укључен у овакву иницијативу, као и да је својевремено давао предлоге за унапређење законске заштите ове две врсте. Упркос скромности досадашњих података о њиховој бројности, чињеница да је регистрован пад бројности популације грлице и препелице је довољна основа да се оваква иницијатива прихвати, нарочито имајући у виду једно од начела Закона о заштити природе, начела предострожности које налаже предузимање мера уколико постоји оправдана сумња у угроженост неке дивље врсте. Како је Секулић истакао, Завод се залаже за обустављање лова како би се утврдило стање популације грлице и препелице, успостављање адекватног мониторинга природних популација, како би се даље направила права процена за управљање њиховим популацијама.

Конференција одржана у оквиру пројекта „Звук птица“ указала је још једном на значај успостављања дијалога и сарадње свих субјеката заинтересованих, или одговорних за заштиту природе и очување биодиверзитета Србије. Истовремено, указала је и на неопходност да се брже реагује на негативне промене у природи, и предузимају ефикасне мере за заштиту дивљих врста.

Петицију за прописивање режима трајног ловостаја за препелицу (Coturnix coturnix) и грлицу (Streptopelia turtur) или прилагођавање сезоне ловастаја стању бројности популација и репродуктивном циклусу ових врста можете потписати на http://zvukptica.rs/aktivizam/peticija, a о иницијативи невладиних организација за заштиту препелица и грлица више се информишите на http://www.zvukptica.rs/otvoreno-pismo-javnosti-srbije

Конференција је реализована захваљујући SENSE програму који спроводи Регионални центар за животну средину – REC, а уз подршку Шведске агенције за међународну сарадњу и развој (SIDA).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.