Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Нови централизовани портал за информације о глобално заштићеним врстама

Нови централизовани портал за информације о глобално заштићеним врстама

SPECIES+ (www.speciesplus.net) је нови портал који омогућава прегледне информације о глобално заштићеним врстама. Ту се помоћу прегледника могу пронаћи врсте које су обухваћене Конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре, тзв. ЦИТЕС конвенцијом (‘’Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora’’ - CITES) и Конвенцијом о очувању миграторних врста дивљих животиња‘’ („Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals’’ - CMS), тзв. Бонском конвенцијом, као и оне обухваћене Правилником о трговини дивљим врстама Европске уније (EU Wildlife Trade Regulations). Тиме је омогућена доступност кључним информацијама о глобално угроженим врстама.

Species+ је развио Светски мониторинг центар за очување природе Програма Уједињених нација за заштиту животне средине (UNEP - WCMP на http://www.unep-wcmc.org/) и Секретаријат ЦИТЕС-а. У питању је нови алат за примену ЦИТЕС и тзв. Бонске конвенције. Нарочито је функционалан јер замењује три базе података: UNEP-WCMC базу података о врстама, базу података о врстама на ЦИТЕС листи, и базу података о дивљим врстама под контролом трговине и промета у ЕУ. Корисници ових интернет презентација аутоматски се усмеравају на Species+ за најажурније информације о угроженим и заштићеним врстама.

Захваљујући Species+ порталу, надлежни органи у земљама могу веома брзо и ефикасно да провере статус неке врсте која је пронађена на границама њихове земље или у трговинском промету. На тај начин једноставно се долази до информација које су потребне за издавање дозвола везано за трговину овим врстама. Циљ оваквог портала је да допринесе напорима да се обезбеди да трговина врстама које су на ЦИТЕС листи буде легална, да се може у целини пратити, и одржива, наводи се на овом порталу.

Порталу Species+ можете приступити на www.speciesplus.net.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.