Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Школа екологије за младе

Завод за заштиту приоде Србије учествовао је у реализацији програма Школе екологије за младе 12-13. децембра у великој сали Градске општине Младеновац, у организацији НВО Београдска еко асоцијација. Школа екологије одржана је за ученике средњих сопотских и младеновачких школа у циљу анимирања младих да се активно укључе у јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса, поступања са отпадним материјалима и укључивања у омалдински активизам и волонтеризма.

Почетак рада Школе отворили су 12. децембра, представници Секретаријата за заштиту животне средине града Београда Горан Триван, секретар и Наташа Ђокић, помоћник секретара представивши улогу и моделе сарадње са Секретаријатом у реализацији активности заштите животне средине. Рад школе и учеснике поздравио је и председник општине Младеновац Дејан Цокић указујући на значај учешћа грађана у питањима везаним за квалитет заштите животне средине.

Овом приликом, првог дана школе, представници Завода одржали су радионицу „Партнерски рад са становништвом и локаним заједницама у заштити животне средине“. У циљу усмеравања теме на једну од области заштите природе инг. шумарства Биљана Крстески одржала је презентацију на тему „Заштита шумских ресурса“, након које је уследио дијалог са ученицима о томе ко су све корисници шумских ресурса у природним добрима и какав је њихов став, однос и улога у очувању и заштити шумских екосистема. Радионицу је водила и модерирала Наташа Панић. Док је другог дана, 13. децембра,Милош Вукелић, руководилац израде студије заштите највећег природног добра на простору општина Сопот и Младеновац, Предела изузетних одлика „Космај“,представио његове вреднсти и концепт заштите и управљања.

Поред учесника из Завода другог дана одржавања Школе екологије, излагања су имали представници ЈП „Србијашума“ СУ Липовица, Природњачког музеја у Београду, Центра за екологију и одрживи развој ЦЕКОР из Суботице и фирме Еко стар пак.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.