Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Партнерством ка заштити природе

Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине, органозовао је 23. Децембра скуп „Партнерством ка заштити природе“. У раду скупа су учествовали представници државних институција, упрaвљача заштићеним природним добрима и невладиних организацијa које се баве заштитом природе. Скуп је одржан у просторијама седишта Завода у Београду, у циљу унапређења сарадње свих субјеката у овој области, као и да подстакне даље умрежавање организација цивилног друштва у праксу заштите природе.

Рад скупа отворила је мр СтанаБожовић, државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, истакавши значај и настојања Министарства за јачањем партнерских веза са организацијама цивилног сектора у домену законске регулативе, раду на укључивању локалних заједница и других заинетресованих страна у области заштите и управљања природним добрима и ресурсима.

У уводној речи директор Завода Александар Драгишић, захвалио се учесницима на великом одазиву и препознавању Завода као стручне куће о и за природу која треба да омогући бољу координацију активности свих заштитара природе. Директор Завода истако је да су на предлог Завода поједине невладине организације проглашене за управљаче природних добра, oдносно да од 495 заштићених природних добара за 47 добара стараоци су различита удружења у ширем смислу, а за 26 добара невладине организације у најужем смислу. И овом приликом упутио је позив да овакав начин окупљања заинтересованих страна у заштити природе постане традиционалан као повод за презентовање резултата рада преставника свих сектора заштите.

О актуелностима и смерницама заштите природе у раду Завода говорио је Горан Секулић, помоћник директора за истраживачко развојни сектор. У тематској презентацији нагласак је стављен на ангажовање Завода да се повећа проценат заштићених површина и то проглашењем нових заштићених приодних добара за које су урађене студије заштите (Гоч, Сува планина, Кучај, Радан и др.), формирањем националне еколошке мреже и даљим активностима припреме за улазак у мрежу европских добара NATURA 2000. Представљајући рад Завода у области образовања и промоције за заштиту природе истакао је да ова област представља битан полигон за умрежавање и рад са управљачима и сектором цивилног друшвтва које репрезентују невладине организације.

У раду скупа учествовало је око 120 представника, 60 различитих релевантних организација и инситуција као што су Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, јавна предузећа за управљање националним парковима, ЈП „Србија шуме“, ЈП „Војводина шуме“, туристичке организације и невладине организације које се старају о природним добрима као и о неанагажоване у области заштите природе, секретаријати надлежени за заштиту животне средине у Војводини и граду Београду и републички и покрајински завод за заштиту природе.

Своје виђење могућности сарадње са Заводом учесници скупа су могли исказати попуњавајући наменски формулар, где су као главне области партнерског рада истакли образовне и промотивне акције за заштиту природе, прикупљање података са терена, информисање јавности, рад са локалним заједницама и подршку у реализацији програма одрживог развоја (пољопривреда, енергетска ефикасност, туризам и сл.) Такође, Завод су видели и као институцију у којој могу стицати потребне компетенције за ангажовање у заштити природе.

Део активности Завода за заштиту природе Србије на презентацији природне баштине учесници скупа могли су упознати обиласком сталне изложбене поставке „Заштита природе у Србији“, прегледом издања Завода у читаоници библиотеке и кроз изложбу дечијих радова на новогодишњим заводским честиткама.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.