Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Бојанка, слагалице и мини кључеви за препознавање врста

Едиција Завода за заштиту природе Србије ОБРАЗОВНИ ПАКЕТ богатија је за три нова издања.

Крајем 2013. године Завод је уважавајући принципе интерактивног сазнавања објавио три нова издања намењена образовању деце о свету природе у Србији. Како би наши најмлађи суграђани кроз игру и забаву научили које су врсте биљака и животиња ретке и угрожене у Србији Завод је издао тематску БОЈАНКУ, СЕТ СЛАГАЛИЦА И НАСТАВНЕ ЛИСТОВЕ II - МИНИ КЉУЧЕВЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ВРСТА У ПРИРОДИ

БОЈАНКА садржи цртеже, слике и информације o 10 угрожених врста у Србији, белоглавом супу, великом тетребу, вилин коњицу, панчићевом скакавцу, мрком медведу, еворпском дабру, змији шарки, жаби гаталинки, риби моруни и дивљој орхидеји барској калужђарки. То су дивље животиње које су некада живеле широм наше земље, али се њихов број смањује из дана у дан. Да би их задржали у природи и спречили њихово нестајање, штитимо их као заштићене и строго заштићене врсте. Бојанка представља позив деци да на овим шареним странама и на странама које ће тек зашренети упознају ове врсте и сазнају зашто је потребоно да их штитимо.

Аутори текста Бојанке су М. Радосављевић и Н. Панић. Илистрације животиња нацртао је Ј. Шкомац. Бојанку је дизајнирала и за штампу приредила С. Королија. Аутори фотографија су: Б. Грубач, Р. Ајтић, Н. Секулић, А. Ћетковић и С. Вукојчић.

СЕТ слагалица ЗАШТИЋЕНЕ ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ је комплет који садржи три слагалице на којима се налазе фоторафије белоглавог супа, риса и панчићевог скакавца. Свака слагалица је А4 формата и садржи 48 делова. На слагалици се поред слике налази и кратак текст о основним каркатеристикама врсте, њеном станишту код нас и основним узроцима угрожености.

Текст и фотографије за слагалицу приредили су Д. Боснић, Н. Секулић, А. Ћетковић, С. Вукојичић, С. Белиј, Д. Павићевић и Н. Панић,док је дизајн и припрему за штампу урадила С. Королија.

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ II- МИНИ КЉУЧЕВИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ВРСТА (сисари, птице, жабе и гуштери) представаљју образвни материјал за рад наставника са децом основношколског узраста.Наставни листови II настали су на основу резултата примене предходног серијала који је служио за препознавање биљних врста и реализацију наставе о природи по принципима очигледности и активног учења. Њихова примарна улога у настави, како у природи тако и у учионици, јесте да се омогући упознавање богатства и значаја очувања биодиверзитета. Будући да Наставни листови – мини кључеви из првог серијала отварају ученицима врата ризнице биљног света, наставници који су их примењивали указали су на потребу постојања сличаног инструмента за упознавање света животиња.Изабране птице, сисари, гуштери и жабе које се налазе у Наставним листовима-мини кључевима су врсте које се могу приметити у градском окружењу, као оне које се могу видети у просторима нетакнуте природе. Међу представницима приказаних група животиња налазе се врсте које су широко распрострањене и оне које су због своје угрожености заштићене. Оваквим избором врста жеља нам је да деца схвате разноврсност међу представницма група животиња

Аутори прилога за препознавање врста су: за сисаре В. Бједов, за птице Г. Секулић и за жабе и гуштере Р. Ајтић. Препоруке за коришћње кључева приредила је Н. Панић. Концепт и дизајн наставних листова урадила је С. Королија.

Бојанка и Наставни листови –мини кључеви за препознавање врста ускоро ће бити доступни и на инернет страници Завода за заштиту природе Србије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.