Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Други консултативни састанак НВО за заштиту птица

Као наставак иницијативе за обуставу лова на грлицу и препелицу, и других активности у оквиру пројекта „Звук птица“, 6. фебруара у Заводу је одржан други консултативни састанак невладиних организација, у чијем раду су учествовали и представници Завода и Покрајинског завода за заштиту природе. Састанак је био посвећен остварењу циљева покренуте иницијативе за заштиту грлица и препелица у Србији, али и бољем организовању и учешћу цивилног сектора у креирању законских решења везано за заштиту орнитофауне и унапређење биодиверзитета у Србији .

Као резултат првог састанка посвећеног овом питању, произашла је тзв. „Палићка иницијатива“ коју је до сада потписало 50 невладиних организација, којом се тражи обустава лова на грлице и препелице и успостављање мониторинга ових врста.

Поздрављајући скуп на другом консултативном састанку, Марио Лукиновић, помоћник директора Завода истакао је да Завод за заштиту природе Србије подржава иницијативу за заштиту препелице и грлице које тренутно имају статус заштићених врста, односно статус ловне дивљачи заштићене ловостајем. „Свесни смо да су проблеми бројни, и да су потребни знатни заједнички напори да би се они решавали. Али оно што ми нарочито сматрамо значајним, то је да се активно ради на јачању секторске и међусекторске сарадње, да се унапређује заједнички дијалог између владиног и невладиног сектора, односно цивилног сектора и јавних стручних установа. У том смислу, и овај данашњи састанак је још један корак ка остварењу циљева покренуте иницијативе за заштиту грлица и препелица у Србији, али и допринос унапређењу даљег развоја неопходног дијалога свих одговорних и заинтересованих субјеката у овој области, где ће Завод и даље давати свој стручни допринос“, истакао је Лукиновић.

На састанку су представљена међународна искуства у заштити препелица и грлица, резултати пројекта „Звук птица“ и разматрано питање мониторинга и друге активности на реализацији иницијативе, а у раду састанка активно је као један од излагача учествовао Горан Секулић, помоћник директора Завода.

На основу расправе која је вођена на састанку договорено је формирање Коалиције невладиних организација које ће кроз своје радно тело радити на сталној кампањи за заштиту птица, и издато је саопштење у којем се наглашава: „Све нас је више, боље смо организовани и имамо подршку стручних институција Србије. Нећемо одустати од заштите најзначајнијих природних ресурса наше државе. Ово је битка за очување биодиверзитета Србије. Порука надлежнима у Министарству пољопривреде: Филозофија лова и брига о природним добрима Србије мора да се мења!”.

О овом догађају можете се информисати и на: www.zvukptica.rs/jacanje-fronta-za-zastitu-ptica

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.