Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Откривен крадљивац строго заштићених врста птица

На основу пријаве Лиге за орнитолошку акцију из Београда, 30.01.2014. године у заједничкој акцији Републичке инспекције Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Завода за заштиту природе Србије и Полицијске управе Пожаревац, откривен је случај незаконитог хватања и држања у заточеништву строго заштићенe врсте птице.

Приликом обављања овог инспекцијског и стручног надзора у селу Лучица бб код Пожаревца, у близини куће осумњиченог затечене су две клопке и други систем за незаконито хватање врсте чешљугар (Carduelis carduelis), и пронађене две јединке велике сенице (Parus major) ухваћене у клопкама. Обе јединке били су мужјаци, од којих је један угинуо.

Велика сеница (Parus major) је строго заштићена врста према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 05/2010, 47/2011). Поред тога, у складу са чланом 79. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010), забрањена је употреба одређених средстава за хватање и убијање дивљих врста животиња којима се угрожавају и узнемиравају њихове популације и/или станишта, нарушава њихова добробит, а могу проузроковати њихово локално нестајање.

Захваљујући агилности орнитолошког удружења и брзој реакцији надлежних органа, откривен је овај покушај незаконитог хватања и продаје строго заштићених врста птица, који је још један од примера како се поступцима мотивисаним за брзом и лаком зарадом наноси штета биодиверзитету Србије. Затечена забрањена средства коришћена за хватање заштићених врста птица су привремено одузета, а против починиоца је поднета прекршајна пријава.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.