Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Извештај са завршног догађаја у оквиру пројекта „Животна средина у омладинској политици у Србији“

13. фебруар, Београд, Дом омладине

У циљу представљања резултата пројекта „Животна средина у омладинској политици Србије“ у организацији Европског омладинског центра одржан је завршни догађај и консултативни састанак „Зелени активиста –животна средина и млади“, 13. фебруара, у просторијама Дома омладине у Београду. Пројекат је реализован у партнерству са Центром за економију, политику, екологију и одрживи развој и Српским центром за еколошка истраживања, уз подршку програма SENSE који спроводи Регионални центар за животну средину (REC), финансиран од стране Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA).

У раду скупа учествовали су представници Министарства омладине и спорта, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, канцеларија за младе, удружења младих и за младе из целе Србије који у свом фокусу имају заштиту животне средине.

Овим поводом представљене су препоруке са одржаних округлих столова и анализе локалних еколошких акционих планова (ЛЕАП-а) и резултати конкурса „Зелени активиста“ за најбољег волонтера и „Зелени печат“ за најефектнију Канцеларију за младе у заштити животне средине.

Презентацију резултата Пројекта отворио је Милош Раденковић, руководилац посебног огранка Европског омладинског центра за животну средину и младе до 30 година. Резултате пројекта везаних за анализу локалних стратешких докумената и општинских ЛЕАП-а, каои закључке округлих столова организованих у сарадњи са локалним канцеларијама за младе представили су Душан Лепојевић из Српског центра за еколошка истраживања и Нинаиз Европског омладинског центра. Анализом 111 ЛЕАП-а, анкета представника канцеларија за младе и реализацијом 25 тематских округлих столова констатовано је:

● да се учешће младих углавном реализује у оквиру акција чишћења, уређења јавних простора и примене рециклаже, које су углавном једнократне, што је резултат непостојања програмских решења;
● да не постоји систем неформалног образовања у области заштите животне средине иако се едукација на свим нивоима истиче као битан метод у унапређењу ове области и даје потребно да се заштита животне средине уведе као обавезни предмет у наставним плановима и програмима и појача сарадња са школама;
● да се не указује на позитивне примере из праксе унапређења заштите животне средине;
● да информисаност у области животне средине није на задовољавајућем нивоу, да нема адекватних канала комуникације, да нема транспарентности у информисању и да је низак ниво активизма младих;
● да је организација еколошких волонтерских кампова позитиван пример рада;
● да је ургентно решавање питања загађености вода и проблема дивљих депонија;
● да је потребно појачати сарадњу надлежних органа у општинама и канцеларија за младе, пре свега у тражењу решења за стратешко укључивање младих у решавање питања заштите животне средине и решавање конфликтних ситуација;
● да нема довољно стручних кадрова и да су неоходне стручне и компетенте особе на битним местима;
● да су млади као главне проблеме у својим градовима истакли оне који су везани за велике инфраструктурне пројекте;
● да је неопходна ревизија ЛЕАП-а са аспекта омладине као ресурса за заштиту животне средине;
● да едукација за заштиту животне средине треба да почне у предшколским установама, док у школама треба да се занива више на вршњачкој едукацији;
● да треба појачати мотивацију младих препознавањем труда и рада увођењем система награда;
● да треба побољшати транспарентност рада институција и појачати сарадњу свих заинтересованих страна (стручних институција, локланих самоуправа, цивилног сектора, појединаца и др.) и превазићи лошу организованост свих капацитета;
● да је потребно организовати кампање у којима ће се ширити свест јавности да су животиње део животне средине, али и подизати општа култура понашања према и у животној средини и едукација о еколошком праву и обавезама.

У оквиру пројекта реализоване су активности у функцији јачања видљивости рада канцеларија за младе и њихових активиста и тиме ставрање механизама јачања мотивације за активизмом младих у заштити животне средине, као што су:

● постовљање on-line интернет платформе;
● покретање радио емисије Зелени активиста, на Радио Балкану који покрива територију бивше Југославије;
● отварање конкурса за награде добре праксе „Зелени активиста“ за појединца и „Зелени печат“ за канцеларију.

Награде победницима су уручили представници ресорних министарстава:

Награду „Зелени печат“ за најактивнију Канцеларију за младе у области животне средине доделила је Александра Урошевић, начелник у Министарству омладине и спорта Канцеларији за младе из Крушевца. Поред признања Канцеларији је уручен и чек од 1.000,00 евра за опремање простора како би више младих могло активно да се укључи и да свој допринос.

Награду „Зелени активиста“ и фото апарат каонај волонтеру,Ени Хорват наставници биологије из Сомбора, уручила је Јована Јарић, посебни саветник министра Министарства за енергетику, развој и заштиту животне средине. Ена Хорват је у циљу коришћења интернета као средства за подизање свести младих покренула акцију Екоблогоманија. Као пример једног од садржаја овог блога представљен је видео програм Еко питалице, где деца из првог и другог разреда основне школе објашњавају како схватају појмове из области животне средине.

Пројектом су установљени механизми за успостављње координације рада између Канцеларија за младе из различитих градова, са локалним самоуправама и промоцију активизма и мотивације за допринос у заштити природе. Наставком пројекта планира се успостављање системских и институционалних оквира као гаранта одрживости укључености младих у политици и вођењу заштите животне средине.

У раду скупа учествовали стручни сарадници Завода: Маја Радосављевић и Наташа Панић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.