Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Прва заштићена подручја у Србији предала номинацију за Европски сертификат за одрживи туризам Еуропарк Федерације

Национални парк „Фрушка гора“ и Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ предали су номинацију за Европски сертификат за одрживи туризам, што значи да ће током ове године Еуропарк федерација послати ревизоре који ће проверити номинације ова два парка и стање на терену, и у складу с тим доделити у свету врло значајан сертификат, саопштио је Светски фонд за заштиту природе – WWF.

Ова међународна организација је у оквиру пројекта „Паркови Динарског лука“ учланила 16 паркова у региону у Еуропарк Федерацију, „те су тиме паркови подстакнути да се номинују за сертификат за одрживи туризам. Процес номинације изузетно је сложен и захтевао је велики ангажман управе парка.

„Један од најзначајнијих корака код номиновања парка за сертификат одрживог туризма је оснивање форума који укључује све заинтересоване стране. Ово је први пут да су запослени у парковима окупили са заинтересованим странама и разговарали о важностима развоја туризма у парку“, истиче Душка Димовић, директор WWF програма у Србији. „Израђена је заједничка стратегија одрживог туризма која је прилагођена циљевима заштите природе унутар парка, дефинисани су акциони планови везани аз квалитет и понуду унутар парка, а нарочито је захтевно било попуњавање саме апликације. Ове номинације потврда су квалитета српских паркова и надамо се даће се Фрушкој гори и Горњем Подунављу придружити још неки паркови“, наводи се у саопштењу WWF.

„Номинација Националног парка Фрушка гора изузетно је важна и за заштиту животне средине будући да је парк историјски везан за шумарство.

„Сертификат је преко потребан алат за развој туризма, односно увезивање свих актера у туристичкој понуди Националног парка која је богата, али не постоји координација“, каже Горан Матић, стручни водитељ у НП Фрушка гора. „Сертификат представља дефинисане кораке и активности које ће пре свега користити управљачу да туризам развија на одржив начин и олакша међусобну комуникацију. Посебна предност сертификата за ЈП Национални парк Фрушка Гора представља могућност хармонизације са парковима у ЕУ и омогућава препознатљивост по европским стандардима. Учешће у сертификату омогућиће нам и деверзификацију прихода при чему очекујемо повећање прихода од туристичких услуга“.

Уз два српска парка, номинацију за Европски сертификат за одрживи туризам предали су паркови природе Лоњско поље и Медведница из Хрватске, те Национални парк Уна из Босне и Херцеговине.

о овоме читајте на: OVOM LINKU

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.