Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржана радионица за повезивање сектора и међусекторску координацију у управљању природним ресурсима Савског слива

У Загребу је од 4. до 6. марта одржана радионица за процену међусекторских и прекограничних видова управљања водама, земљиштем, екосистемима и изворима енергије Савског слива, у чијем раду је учествовао директор Завода Александар Драгишић.

Радионицу су заједнички организовале Економска комисија за Европу Уједињених нација (UNECE) и Савска комисија, а финансијски поджала Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

На радионицу је позвано око 50 представника релевантних министарстава и различитих интересних група из Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Србије и Словеније, како би заједнички испитали међусобне везе између ових ресурса ради остваривања даљег напретка ка одрживом управљању. „Циљ радионице је утврђивање могућности за остваривање користи услед интензивирања сарадње у различитим секторима, као и предузимања мера и акција које би смањиле напетости између циљева различитих сектора“, каже се у информацији Савске комисије о радионици.

„Савске државе позитивним сматрају перспективе економског развоја са постојећим интензивирањем развоја хидроенергије и напретком у подручју туризма. У исто време, учесници радионице су препознали потребу проналажења приступа који не угрожава одрживост и одржава здраву животну средину. Одређене пионирске подухвате који мире различите видове употребе вода, као што су на пример, повезивање пловидбе и заштите животне средине, као и израда смерница за развој хидроенергије на одрживији начин, иницирале су протеклих година Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) и Међународна комисија за заштиту реке Дунав.

На овој радионици, представници привредног сектора презентовали су планове и стратегије развоја. Планирање у привредном сектору често се обавља изоловано, што може довести до нежељених последица и неодговарајућих решења. Посматрајући сложене међусекторске везе између тих сектора, такозвану везу између воде – хране – енергије – екосистема, на овој радионици откривене су занимљиве везе“, наводи се.

„Стратегија имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве пружа основу за прекограничну сарадњу у подручју вода у сливу Саве и предвиђа даље повезивање политике вода са другим секторским политикама. Та оријентација, као и израда новог Плана управљања речним сливом за слив реке Саве, чине ово међусекторско повезивање благовременим. Овом радионицом се постигло да ставови заинтересованих страна и нови аналитички закључци буду корисни за ове процесе. Узимајући у обзир резултате радионице, повезивање у сливу реке Саве развијаће се у блиској сарадњи са националним телима током пролећа и лета 2014“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.