Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Нова заштићена подручја у Србији

Скупштина општине Петровац на Млави крајем прошле године донела је Одлуку о проглашењу заштите Споменика природе „Сладун у Кладурову“. Ово заштићено подручје III категорије, односно подручје локалног значаја, стављено је под заштиту на основу студије заштите Завода, где су сагледане и валоризоване његове природне вредности. Храст Сладун који се налази на граници два села, Кладурово и Рановац, представља вредан примерак аутохтоне врсте дрвећа, који је велике старости и импозантних димензија, доброг здравственог стања и виталности. Висине од 22 метра и пречника дебла од преко једног метра, као и пречника крошње од 18 метара, ово дрво гордо доминира простором и подсећа на храстове који су некад прекривали Србију. Управљање овим заштићеним подручјем поверено је КЈП „Извор“, Петровац Млави.

Скупштина општине Параћин донела је Одлуку да се подручје врела Грзе ставља под заштиту као Споменик природе „Врело Грзе“. Ово подручје представља објекат геонаслеђа хидролошког и спелеолошког карактера, са нарочитим вредностима оличеним у акумулацији и9гра и травертина. Поред тога, као станиште специфичне флоре и фауне, очуваног биодиверзитета на подручју и јединствености и очуваности предела,

Заштићено подручје поверено је на управљање Туристичкој организацији општине Параћин.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.