Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Светски дан шума у Шуми Кошутњак

Завод традиционално, већ више година, обележава Дан шума са намером да подсети на значај и корист шума, али и на неопходност њихове заштите и очувања као драгоценог природног ресурса.

Обележавање Светског дана шума покренула је Генерална скупштина европске конфедерације пољопривреде још 1971. године, када је Организација УН за храну и пољопривреду – ФАО, прихватила ову иницијативу, сматрајући да ће се тиме допринети јачању уверења најшире јавности о значају шума и њеној вредности и улози за човека – заштитној, производној и рекреативној. За обележавање симболично је одабран 21. март, први дан пролећа, у знак буђења природе и вегетације, али и као знак новог почетка, вечитог обнављања живота.

Генерална скупштина Уједињених нација је 2012. године усвојила Резолуцију којом је 21. март проглашен за Међународни дан шума. Одлучено је да се овај датум убудуће обележава сваке године почев од 2013, у циљу јачања свести јавности о неопходности одрживог управљања, заштите и одрживог развоја свих типова шума у корист садашњих и будућих генерација.

Светски дан шума ове године Завод је обележио едукативном акцијом у Шуми Кошутњак, заједно са ђацима Основне школе „Карађорђе“ на челу са наставницом Данком Јовановић. Са полазишта, Хајдучке чесме, учесници акције отиснули су се кроз шуму Кошутњака, сазнајући путем о овом заштићеном подручју, његовој историји, али о њеним природним вредностима и значају за укупни квалитет живљења у градској средини. У оквиру организованог стручног вођења, Дејана Лукић је објаснила пажљивим ученицима заштиту шуме Кошутњак као Споменика природе, и њен положај у односу на зелени прстен Града, Биљана Крстески је открила, не само природне карактеристике и значај ове шуме, већ и улогу и значај шуме на Планети, а Владимир Николић је организовао квиз где је одмах проверено тек стечено знање о шуми.

Стручни сарадници Завода Биљана Крстески и Владимир Николић упозорили су у разговору са ђацима да је шума многоструких функција и користи. Оне су фактор стабилности климатских елемената и појава, и представљају стабилизатор климе са великим утицајем на целу сферу и стабилност свих екосистема. Такође, шуме су главни регулатор односа кисеоника и угљен-диоксида у ваздуху, и учествују у пречишћавању загађеног ваздуха, те су као такве стекле епитет ”плућа биосфере”. Шуме у највећој мери утичу на пречишћавање ваздуха од прашине и других честица које доспеју у атмосферу. Утицај шума на водне ресурсе је велики и комплексан - шума има хидролошку и водозаштитну функцију, и значајну улогу у спречавању поплава. Оне доприносе да се значајне количине воде задрже у шумској простирци и шумском земљишту, а одатле постепено одлазе у водене токове. Шума има изузетно позитиван и комплексан утицај и на земљиште - побољшавају хранљивост земљишта, односно доприносе повећању његове плодности. Сваке године шумска вегетација врати у тло знатне количине минералних (хранљивих) материја у виду органских отпадака које чине лишће, четине, гранчице, плодови, корен и други делови биљке и тиме хумификацијом утиче на физичка и хемијска својства земљишта. Заштитна функција шума огледа се и кроз спречавање ерозије, клизишта и забаривања земљишта, а нарочито у спречавању еолске ерозије. Шума је станиште бројним врстама биљака и животиња чији опстанак и развој у значајној мери управо зависи од очувања шуме.

Шуме представљају један од најсложенијих екосистема на земљи и драгоцени природни ресурс од изузетног економског значаја за човека. Њихово претерано коришћење довело је до константног смањивања површина под шумом и до деградације животне средине. Један је од предуслова здраве животне средине и борбе за опстанак Планете јесте и очување и мудро управљање шумама, заједнички је закључено.

На завршетку акције, школи је додељен комплет едукативних издања Завода, а новим пријатељима шуме тематски лифлет и сет разгледница о заштићеним природним добрима Србије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.