Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Теренско истраживање станишта вреса на подручју Гучева, Лозница

Стручни тим Завода је 3. и 4. априла 2014. године обишао до сада познате популације биљне врсте Calluna vulgaris (врес) на Гучеву (Општина Лозница), у циљу заштите овог подручја. Станиште вреса (вресиште) се налази у непосредном контакту са јаловиштем и депонијом оближње фабрике РТ „Зајача“ (чија је главна делатност производња олова из секундарних сировина) на коју се одлаже крупан отпад и директно спаљује. Програмом рада Завода за 2014. годину предвиђено је да се станиште ове врсте заштити.

Calluna vulgaris је распрострањена у Европи и Азији. Станишта ове врсте су изузетно ретка у Србији. Осим за популације на Гучеву, још се зна да станишта вреса постоје у Сакару код Малог Зворника, на Црном врху, између Бродарева и Пљеваља и на Ђердапу.

На западу Европе шири се на целом подручју Пиринејског полуострва, Француске, Велике Британије, Немачке, Пољске и Данске. Обилно га има на простору Аустрије (расте од низија до појаса клековине), Мађарске, Чешке, Словачке и Румуније (налази се и до 2000 м). Ређе се среће јужно од североисточних Карпата. Преко северне Италије, Аустрије и крајње западних делова Мађарске, врес прелази на подручје Словеније, Хрватске и Славоније (највише га је на Банији, у Лики и на Кордуну), па преко подручја северозападне Босне се везује са стаништем код Зворника у Босни и популацијом на Гучеву код Лознице у близини рудника Зајача у заједници Farnetto-Callunetum.

На основу усменог саопштења колега са Шумарског факултета и колега из ЈП“ Србијашуме“, ШГ „Борања“ из Малог Зворника, извршена су теренска истраживања и на Борањи. Том приликом је утврђено да су станишта вреса на Борањи врло честа и да заузимају велике површине. Након одласка становништва са села, напуштања њива и престанком крчења и обраде земљишта, врес је овде нашао своју идеалну еколошку нишу.

Према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011) Calluna vulgaris спада у категорију строго заштићених врста.

Према Правилнику о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС“, бр. 35/2010), вриштине вреса спадају у приоритетни тип станишта за заштиту (према Натура 2000 класификацији код је 4030, а према Емералду !31.2).

Теренско истраживање обавила је екипа у саставу геолог Мирјана Николић, шумар Владимир Николић и ботаничар Верица Стојановић.

Више о вресу: линк на врсту месеца

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.