Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Први састанак за израду Петог националног извештаја за Конвенцију о биолошкој разноврсности

У Заводу је 15. априла одржан први састанак посвећен изради Петог националног извештаја о примени Конвенције о биолошкој разноврсности у Србији. Састанак у организацији Завода окупио је представнике државне управе, стручних и научних установа и институција, управљача заштићених подручја и невладиних организација које се баве очувањем биодиверзитета.

Скуп је у име домаћина поздравио помоћник директора Марио Лукиновић, који је, захваљујући на одзиву, истакао отвореност поступка израде Петог националног извештаја и пожелео успех у овом заједничком значајном и одговорном послу.

У уводном делу састанка, кратак преглед досадашњих активности и будуће задатке у примени Конвенције о биолошкој разноврсности изнела је Снежана Прокић у име Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине. О претпостављеном садржају и препорученој методологији говорила је Александра Младеновић, док је неке од постигнутих досадашњих резултата и утврђене помаке представио др Ненад Секулић, Завод за заштиту природе Србије.

Рад је даље организован по групама и издвојеним темама којима су обухваћени различити аспекти очувања биодиверзитета. Све информације, закључци и сугестије који су изнети током рада у оквиру састанка биће узети у обзир приликом израде Петог националног извештаја.

Сви они који су у области очувања биодиверзитета, а из неког разлога нису били укључени у рад првог састанка у циљу израде Петог националног извештаја за Конвенцију о биолошкој разноврсности, биће позвани на наредни састанак који ће бити одржан у мају месецу.

Завод за заштиту природе Србије је у оквиру UNDP/GEF пројекат „Планирање заштите биолошке разноврсности као подршка примени Стратешког плана Конвенције о биолошкој разноврсности (2011-2020) у Републици Србији” ангажован на изради Петог националног извештаја за Конвенцију о биолошкој разноврсности (CBD).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.