Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

На факултету примењене екологије

У оквиру програма постдипломских студија за област заштите животне средине факултета за примењену екологију „Футура“ у Београду, Завод је 26. априла учествововао у радионици о заштити предела.

Радионица је организована на теме: Евроска конвенција о пределу, коју су предствиле Биљана Филипoвић и Биљана Илић (Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања), док је проф др Јасминка Цвијић (Шумарски факултет) говрила о планирању и заштити предела представљајући позитивна искуства праксе из других земаља. Представник Завода Наташа Панић, овом приликом, кроз интерактивни рад са студентима истакла је значај рада на образовању стручњака везано за заштиту природних добара као најочуванијих делова предела.

Како би могли самостално сазнавати о значају Европске конвеције о заштити предела студенти су добили водич о примени Конвенције који је објављен у издању Министарства и Завода.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.