Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Oбука за запослене на пословима сакупљање и враћање змија на природна станишта

За потребе рада запослених на радном месту зоохигијеничар у ЈКП „Комуналац“ из Лесковца, Завод је реализовао програм обуке за сакупљање и враћање на природна станишта аутохтоних неотровних врста змија, у периоду од 05-09. маја 2014. у Београду.

Програм се реализује у циљу развијања вештина запослених на пословима зоохигијеничара у комуналним предузећима како би били оспособљени за послове:

- правилно и безбедно хватање аутохтоних неотровних врста змија које се појављују у насељима на местима која нису природно станиште змија (јавна установа, стамбена јединица, школа и сл),

- правилно и безбедно враћање и транспорт ових врста на њихово природно станиште или место на коме могу бити адекватно чуване тј. која имају дозволу за чување и рад са змијама,

- преопзнавања различтих врста змија (аутохтоне/алохтоне) и правилно реаговање уколико се ради о врстама које су алхтоне или отровне аутохтоне врсте у циљу обезбеђивања простора и контактирања институција које су надлежне за њих,

- обезбеђивања простора на коме је пријављено појављивање змија као би се омогућило безбедно хватање змија за околину, животињу и личну безбедност,

- комуникације са грађанима давањем правовремених информација да би се предупредило стање панике,

- сарадње са надлежним институцијама и службама за заштиту природе и врста.

Стицање потребних знања и вештина одвијало се у оквиру теoријске наставе и практичних вежби под менторством херпетолога Завода мр Растка Ајтића.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.