Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Предавања за студенте факултета безбедности

У оквиру редовних програмских активности студенти IV године смера заштите животне средине и цивилне заштите Факултета безбедности из Београда посетили су 26. маја Завод у циљу стручног усавршавања.

Како би послове заштите природе представили у складу са образовним потребама студената овог факултета Завод је осмислио програм који садржи тематске презентације и обилазак изложбене поставке. У презентацији на тему „Просторно планирање и еколошка мрежа Србије“ коју је изложио просторни планер Драган Цвијић, представљени су послови валоризације простора са аспекта природних вредности и основне смернице за просторно планирање у складу са потребама и стандардима заштите природе у добрима која сачињавају ову мрежу. Друго предавање о методологији и начинима превенције пожара у нашим шумским екоситемима у зависности од њиховог састава, одржао је Владимир Николић, мастер шумарства, говорећи на тему „Шуме и пожари“. Док су обиласком изложбене поставке студенти добили информације о богатству природне баштине, заштићеним врстама и типичним екосистема код нас. И овом приликом указано је на значај очуване природе као безбедноснe мерe од њених непредвиђених ћуди, односно на потребу поштовња и деловања у складу са природним законима како основом одрживог развоја.

Колико је реализован програм заиста одговрио потербама стицања знања о заштити природе студената Факултета безбедности потврду смо добили кроз валоризацију садржаја посете. На питање колико им је била корисна посета Заводу за њихово студирање, сви студенти су исказали своје задовољство и виско вредновали садржаје. Овом приликом наводимо једне од типичних изјава на валоризационом листу:

„На презентацијама у Заводу за заштиту природе научио сам неке нове ствари. Јако сам задовољан што сам дошао у ову институцију. Корисно проведено време и научено нешто ново“, Вук Бракочевић

„Било ми је задовољство да прирсуствујем предавањима у једној оваквој институцији. Презентације су биле занимљиве, још више су нам приближене теме које смо обрађивали на факултету“, Ивана Јовичин

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.