Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан XVI Конгрес геолога Србије

XVI Конгрес геолога Србије одржан је од 22. до 25. маја 2014. године у Доњем Милановцу, под називом „Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса“. У раду Конгреса учестовали су и стручњаци Завода за заштиту природе Србије Ерна Шеховац, Милорад Кличковић и др Срђан Белиј.

Рад Конгреса је био организован по следећим темама:

1. Фундаментална геолошка истраживања (Минералошка, кристалографска, петролошка

и геохемијска испитивања; Регионална геологија и палеонтологија);

2. Истраживање и одрживо коришћење минералних сировина;

3. Геологија и разрада лежишта нафте и гаса;

4. Хидрогеолошке подлоге, објекти и решења;

5. Инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања и решења;

6. Геофизичка истраживања и апликације;

7. Геоедукација, заштита геонаслеђа и геоекологија;

8. Студентски радови;

9. Отворена сесија.

На Конгресу са око 200 учесника, својим радовима или као гости учествовали су и геолози из република Бугарске, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе Македоније, Словеније, али и из Чешке и Холандије.

Представници Завода за заштиту природе Србије су учествовали у секцији под називом „Геоедукација, заштита геонаслеђа и геоекологија“. Представљена су четири рада и то:

• „Заштита и презентација геолошких објеката у урбаним условима“, аутори: Ерна Шеховац, Милан Поповић, Бранислава Лазовић, Срећко Стефановић, Љупко Рундић и Слободан Кнежевић;

• „Основне вредности подручја Ђердапа, потенцијалног геопарка“, аутори: Драгоман Рабреновић, Срђан Белиј, Ивана Мојсић и Малиша Младеновић;

• „Геомитологија и објекти геонаслеђа“, аутори Малиша Младеновић и Срђан Белиј

• „Пројекат карта геонаслеђа парка природе „Шарган-Мокра Гора“, аутори: Милорад Кличковић, Драган Миловановић и Лидија Амиџић.

У току рада Конгреса по овој теми презентовани су и врло интересанти радови који су се односили на потенцијале у области туризма у Националном парку Ђердап, потенцијалне објекте геонаслеђа, збирку метеорита са подручја Републике Србије, могућност геотуризма и експлоатације малих количина јулвелирских сировина у заштићеним природним добрима, али су се дотакле и теме везане за загађење земљишта и ваздуха у близини великих рудника, као и могућа решења рекултивације откривки и јаловишта.

У оквиру Конгреса одржан је и округли сто посвећен теми „Законска регулатива и лиценцирање геолога“. Један од закључака који се могу извести из расправе са округлог стола био је и да је неопходно да геологија добије посебну законску легислативу у односу на рударство, као и да се не схвата у довољној мери значај геолошких истраживања због чега су средства за ову област лимитирана. Више о закључцима видети ОВДЕ

Трећег дана Конгреса у оквиру једне од две одржане стручне екскурзије, стручни сарадник Завода упознао је присутне учеснике са спелеолошким и другим карактеристикама Рајкове пећине, односно уређењем, заштитом и коришћењем у туристичке сврхе, као и њеном месту у систему заштићених природних добара, као и у спелеолошком туризму Србије.

Више о Конгресу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.