Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштита врста под контролом промета

У циљу упознавања са радом Завода на заштити лековитих врста посетили су нас будући фармацеути.

Као део стручне праксе студената IV године Фармацеутског фаултета Унииверзитета у Београду у просторијама Завода 04. јуна организоване су презентације о заштити природе на примеру спровођења метода заштите лековитих врста. Будући да се велики део заштите угрожених лековитих врста спроводи у оквиру послова контроле промета, у предавању нао тему „Заштита врста под контролом промета“ Берислава Илић, шеф одсека за природне ресуресе, говорила је о законској регулативи у овој области и начинима спровођења Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне. Такође, представила је и активности у реализацији мера на очувању популације лековитих врста у природним стаништима.

Друго предавање одржала је мр Слађана Шкобић, инг. пољопривреде на тему “Плантажно гајење лековитог, ароматичнног и зачинског биља“, као мером њихове заштите у природи. Овом приликом студенти су упознати са заступљеношћу и процесом платажног гајења лековитих врста у Србији, полазећи од податка да је од 63 биљне врсте које су на Уредби 12 врста уведено у гајење. О заштити природних добара и природним реткостима у Србији студентима су сазанли обилском сталне изложбене поставке Завода.

О заштити бљних врста учили су и ученици Средње фармацеутске школе из Београда 02. jуна, током посете Заводу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.