Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Конференцијом „Животна средина ка Европи“ обележен светски Дан заштите животне средине

Светски дан животне средине 5, јуни је прилика да се укаже и истакне значај животне средине за развој друшва. Тим поводом у Београду је на Дан животне средине одржана 10. конференција „Животна средина ка Европи“ у прсоторијма Привредне коморе Србије у организацији Амбасадора за заштиту животне срдине, UNEP-а и Привредне коморе Србије.

Тема конференције у којој је учествовало око 200 учесника из међународних и националних институција владиног и невладиног сектора организација које се баве заштитом животне средине била је „Поглавље 27 – европске интеграције у сектору животне средине и климатских промена“. Учесници који су током једнодневне дискуије покушали да дају одговре како да будемо ефикаснији у заштити животне средине и природе су јавности упутили јединствен став да животна средина као сектор треба да буде значајан приoритету прецесу преговарања са Европском унијом (EU).

Завод за заштиту природе Србије подржао је одржавање конференције као суорганизатор будући да је још од самог почетка процеса придруживања заједници европских држава укључен у послове сагледавања и процене садашег стања у области заштите природе и јачања капацитета који су основа за успешно остваривање преузетих обавеза. Најзначајније обавезе у области заштите природе на путу до уласка у Европску унију јесу утврђивање предлога еколошких подручја која ће постати део Европске еколошке мреже Натура 2000 Умрежавање подручја очуване природе које ће допринети очувању дивљих врста и станишта сходно европским прописима и стандардима, али и отварати могућности за подстицај развоја других сектора и области.

У уводном делу Конференције учесницима су се обратили бројни представници највиших међународних и државних инстуција за област заштите животне као што су:

Freek Janmaat, директор сектора за европске интеграције и економију истакавши да ће од 2014. до 2020. око 200 милиона евра из предприступних фондова, знатан део бити намењен екологији.

Стана Божовић, државна секретарка за животну средину Министарства за пољопривреди и заштиту животне средине, рекла је да је преговарачко поглавље 27 најскупље, најзахтевније и најтеже и да обухвата две трћине прописа и стандарда које треба ускладити са EU, да је је потребно 10,5 милијарди евра за пуно усаглашавање европских прописа, додајући да влада, цивилни секотр и привреда треба да сарађују на том путу.

У име Завода начелник сектора за еколошке мреже др Милија Булатовић, поздравио је учеснике и пожело успешан рад скупа

Улогу Завода у активностима везаним за Поглавље 27 као део пленарних излагања представила је Мр Верица Стојановић говорећи на тему „Активности Завода за заштиту природе Србије у области заштите природе (Поглавље 27)“ и овом приликом истакла да је Завода за заштиту природе као члан Преговарачке групе за животну средину, и другонадлежна институција (првонадлежна је Министарство пољопривреде и заштите животне средине) спреман да у сваком моменту да одговоре са циљем да се делегација Србије што боље припреми за разговоре са Европском комисијом у Бриселу, већ у сптембру кад почиње први (експланаторни) screening

Одржавање конфернеције била је прилика и да се уруче плакете и награде појединцима и организацијама које су дали изузетан допринос унапређењу животне средине. Информације о добитницима награда, као и преглед свих излагања налази се на адреси http://ambassadors-env.com/.

Одржавање конференције подржали су: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, Хемофарм Фондација и Институт за јавну политику.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.