Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Други састанак поводом израде Петог националног извештаја за конвенцију о биодиверзитету

У организацији Завода за заштиту природе Србије 11. јуна у Београду одржан је други састанак заинтересованих страна поводом израде Петогнационалног извештаја за Конвенцију о бидиверзитету.

Састанак је одржан у циљу представљања Радне верзије Извештаја настале на основу свихдоступних релевантних информација и сугестија које су заинтересоване стране изнеле током првог састанка. Током састанка радило се и на усаглашавању информација и података који ће ући у финалну верзију Извештаја.

Рад скупа отворили су др Марио Лукиновић, помоћник директора Завода за заштиту природе Србије, указујући на значај партиципативног приступа свих заинтересованихстрана које су активне у заштити биодиверзитета у изради овог националног документа и Јелена Дучић, фокал поинт за примену Конвенције, из Министарства пољопривреде и заштите животне средине, која је представила законске и програмске оквире у области биолошке разноврсности.

Радну верзију Петог националног извештаја представила је Александра Младеновић, координатор израде Извештаја, док су примере добре праксе као студије случаја и увод за рад по групама, презентовали Јелена Дучић из Министарво пољоривреде и животне средине, Ивана Васић из ЈП „Војводинашуме“, МаријанаЈосиповић из ЈП „Национални парк Тара“,и др Габор Месарош из Удружења за заштиту окружења и градитељског наслеђа „Протего“.

Учесници скупа, представници владиног сектора/државних институција, управљача природним добрима, научних институција и невладиних организација, у оквиру рада по групама дали су предлоге за укључивање позитивних примера у примени Конвенције о биолошкој разноврсностикоје би требало приказати у Извештају. Као инфорамције од посебне важности истакнуте су активности које се односе на побољшање стања угрожених популација, ревитализацију станишта, израду базе података и дефинисања екосистемских услуга од значаја за локалне заједнице.

Пети национални Извештај се припрема у оквиру UNDP пројекта „Планирање заштите биолошке разноврсности као подршка примени Стратешког плана Конвенције о биолошкој разноврсности (2011-2020) у Републици Србији“, који се финансира из средстава Глобалног фонда за животну средину (GEF).

Стратешки план за биодиверзитет је десетогодишњи оквир за активности које би требало да предузму све земље и заинтересоване стране у циљу очувања биодиверзитета и увећања добробити које пружа биолошка разноврснот. На глобалном нивоу активности у декади биодиверзитета, 2011-2010. године, која је проглашена од стране Уједињених нација, реализују се под мотом „Живети у складу са природом“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.