Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан округли сто „Депоније у Србији – узрок или решење проблема“

У Београду је 3. јула 2014. године одржан округли сто под називом „ДЕПОНИЈЕ У СРБИЈИ – узрок или решење проблема“, у чијем раду је учествовао и представник Завода за заштиту природе Србије. Скуп је организован због великог интересовања учесника шест јавних дебата на тему „Управљање индустријским и комуналним отпадом“, које су одржане у периоду од 17.12.2013. до 05.6.2014. године.

Округли сто организовао је Централно европски форум за развој - CEDEF (Central European Development Forum) у сарадњи са Привредном комором Србије - ПКС, а под институционалним покровитељством Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства рударства и енергетике, Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда и Агенције за заштиту животне средине РС.

У оквиру округлог стола тематска излагања одржали су:

1. Радмила Шаровић, начелник Одељења за управљање отпадом, Министарство пољопривреде и заштите животне средине;

2. Бранислав Блажић, председник Одбора за заштиту животне средине, Народнa скупштинa РС;

3. Љиљана Ђорђевић, Агенција за заштиту животне средине РС;

4. Марко Поповић, Mr. Sc. tech., Naue Opticus;

5. Лазар Крњета, председник Извршног одбора KOMDEL;

6. Андреа Кикић, директор, Регинална депонија Суботица);

7. Недељко Милосављевић, директор, ЈКП „Дубоко“ Ужице;

8. Радомир Стевановић, директор, Регионални центар за управљање отпадом Еко–Тамнава;

9. Срђан Кличковић, директор ЈКП Регионална депонија Срем-Мачва“ и

10. Синиша Митровић, саветник председника, Привредна комора Србије.

У току излагања наведених стручњака било је речи о раду Министарства у изради одређених закона и подзаконских аката везаних за област управљања отпадом, потреби анализе и ревизије броја планираних регионалних депонија, досадашњем раду и тренутном стању на изградњи регионалних депонија, катастру постојећих општинских и дивљих депонија, финансијским проблемима при реализацији одговарајућих фаза у изради пројектне документације за депоније, изградњи и експлоатацији регионалних депонија, недостатку утврђеног система за реализацију пројеката и пројектно-техничке документације за регионалне депоније, потреби израде документације за затварање и рекултивацију садашњих општинских депонија, примени и карактеристикама геосинтетичких материјала на депонијама, итд. Такође, приказани су и проблеми и предности при планирању и изградњи појединих регионалних депонија, трансфер станица и рециклажних дворишта односно рециклажних места. Изнето је и да је за сада веома мали проценат издвојених сировина за рециклажу (свега око 2,5%), те да је то неопходно повећати како би се смањиле количине које се трајно одлажу на депонију, а тиме би се умањила потреба за увозом отпадног стакла, ПЕТ амбалаже, папира, гуме и сл. Указано је и на потребу планирања и изградње термо објеката који би такође драстично умањили количине које се трајно одлажу на депоније.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.