Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Припрема пројекта за спречавање деградације земљишта

У организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине и програма Уједињених нација за животну средину, 17. јула 2014. године у Београду одржан је састанак поводом припреме Пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“.

У раду састанка, коме су присуствовали државни званичници, представници јавних и научних установа, међународних и невладиних организација ради размене информација o завршеним и текућим пројектима који имају за тему земљиште, Завод за заштиту природе Србије представљала је Марија Трикић, помоћник директора за Сектор заштите природе.

Састанак је отворила државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић, а о пројекту су говорили директор Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић, пројект менаџер Пјер Карло Сандеи (UNEP), Владица Божић (Министарство пољопривреде и заштите животне средине) и Драгана Видојевић (Агенција за заштиту животне средине).

Основ за израду пројекта су до сада идентификоване 384 локације које представљају тзв. црне тачке у смислу контаминације и потенцијалне контаминације земљишта, које је индентификовала Агенција за заштиту животне средине, уз констатацију да су загађења последица, у највећој мери одлагања отпада, вађења и производње нафте и индустријске и комерцијалне активности.

Циљ пројекта је смањење губитка земљишта и последица штетних ефеката услед разних активности и загађења, односно повећање продуктивности земљишта. Дугорочни ефекти реализације пројекта очекују се на пољу позитивних утицаја кроз смањење притиска на природу, санацију и унапређење „црних тачака“ деградираног земљишта, спречавање губитка земљишта и др.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.