Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Представљена стратегија одрживог туризма Карпата

У организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација одржана је 29. јула у Београду радионица за потенцијално заинтересоване стране за процес израде имплементације Стратегије одрживог развоја туризма Карпата. Рад скупа отворила је Лукреција Ђери, државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Стратегија је настала у периоду од 2007. до 2014. године, као резултат рада великог броја заинтересованих страна, у циљу одређивања заједничког оквира за акције у развоју одрживог туризма у земљама Карпата (Србија, Румунија, Мађарска, Пољска, Украјина, Словачка и Чешка), засноване на природним и културним вредностима. Израду Стратегије организовали су UNEP (Програм за заштиту животне средине Уједињених нација) и OTE (организација која се бави еколошким туризмом у Европи).

Седам земаља које деле Карпате имају различите приступе развоју туризма, усвојене различите стратегије и методе имплементације, што може довести до лимитираних очекиваних ефеката туризма, али и до негативних утицаја на локалну заједницу и планински екосистем у коме живе. Усвајањем заједничке Стратегије развоја туризма за простор Карпата, жели се постићи усаглашавање специфичних приступа земаља, уз обезбеђење заједничких циљева и платформе за планирање и управљање туризмом.

Земље потписнице Карпатске конвенције, као заједничку визију развоја туризма одредиле су да Карпати постану најбоља дестинација одрживог туризма у Европи, заснована на јединственом и очуваном природном и културном наслеђу.

У складу са усвојеном визијом Стратегија поставља циљеве и задатке у њеном достизању и оквир је за имплементацију активности на два нивоа, општем за акције које се спроводе у свим земља и националном нивоу.

У раду скупа, као заинтересоване стране, учествовали су представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства културе, Министарства локалне самоуправе и државне управе, Завода за заштиту природе Србије, Националног парка „Ђердап“, ЈП „Србијашуме“ и Туристичке организације општине Мајданпек.

Учесници су овом приликом указали на потребу отварања канала комуникације секретаријата Конвенције са другим конвенцијама и стратегијама, као што су Европска конвенција о пределу, Дунавска стратегија и друге, будући да се поједини циљеви њихове имплементације преплићу. Стога је потребно у даљем раду на усвајању Акционог плана имплеметације Стратегије планиране активности изводити у синергији и координацији са онима које се реализују у оквиру других конвенција.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.