Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Мониторинг боровнице Vaccinium myrtillus L.

У периоду од 04. до 06.08.2014. стручни тим Завода спровео је теренска истраживања у циљу праћења стања биљне врсте на Уредби о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“, бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008 и 09/2010), Vaccinium myrtillus L. (боровница), која је због високог степена експлоатације плода и младог изданка на контингенту за сакупљање дивље флоре и фауне.

Стање популације пропраћено је на већем броју локалитета у оквиру ЈП НП „Копаоник“ и Резервата биосфере „Голија“, у сарадњи са управљачима заштићених подручја. Констатовано је да је распрострањеност врсте задовољавајућа, да се врста на подручјима која су била изложена пожару успешно ревитализује, као и да се постепено шири на локалитете ниже надморске висине.

Угроженост врсте везује се искључиво за неадекватан начин бербе, која се обавља приручно направљеним „чешљевима“ за бербу зеленог, технолошки незрелог плода, а спроводи је локално становништво као главни носилац бербе. На локалитетима који су узастопно експлоатисани у периоду од неколико година, евидентно је оштећење биљне масе, које биљку постепено уводи у сушење.

У наредном периоду обавиће се истраживање и других значајних локалитета за ову популацију.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.