Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштита и уређење Преконошке пећине

У циљу остваривања туристичких потенцијала Споменика природе „Преконошка пећина“ у складу са потребама и мерама заштите овог природног добра средином јула је одржан састанак представника општине Сврљиг и Завода за заштиту природе Србије.

Природне лепоте Преконошке пећине, која је на свом почетку ниска и нема накита, чине дворане богате пећинским украсима на које се касније наилази. Преконошка пећина је у време пионирских спелеолошких истраживања у Србији крајем 19. века сматрана за нашу најдужу и најлепшу пећину. Због својих природних одлика пећина је први пут заштићена 1949. године. Након процедуре ревизије заштите Општина Сврљиг је донела 2005. године Одлуку о заштити споменика природе „Преконошка пећина“. Одредбама одлуке за стараоца је одређена општина Сврљиг.

У раду састанка, са основном темом регулисања правног оквира за почетак уређења овог изузетног природног добра, учествовали су Зоран Гавриловић, директор Центра за културу, туризам и спорт Сврљига, Тамара Јовановић, технички директор ЈП Завода за урбанизам из Ниша, Слободан Крстић, главни иницијатор уређења и представници Завода за заштиту природе Србије мр Данко Јовић, шеф Радне јединице у Нишу, и стручни сарадници Милорад Кличковић и Драгана Недељковић. Овом приликом договорено је да је потребно покретање процедуре промене управљача, будући да донети Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010.) не предвиђа да државни орган, што општине представљају, буде Управљач заштићеног природног добра.

Након састанка, учесници су обишли терен како би сагледали очуваност темељних вредности природног добра. Овом приликом представници Завода су извршили стручни надзор.

Теренским увидом стручњаци Завода за заштиту природе констатовали су да је стање темељних вредности непромењено, и као главни потенцијални фактор угрожавања истакли неовлашћене и неконтролисане уласке. У складу са затеченим стањем, стручни тим Завода за мере заштите природе предложио је: постављање капије на улаз у пећину или поправку постојеће, уређење улаза у пећину, поправку оштећених делова приступне стазе и степеница и постављање информативних табли о природном добру.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.