Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

У току јавна расправа о заштити два споменика природе ботаничког карактера на подручју Босилеграда

У оквиру поступка заштите црног бора у селу Црноштица и црног бора у Петковској махали у току је јавни увид у предлоге аката о заштити и студије заштите који ће трајати све до 8. септембра 2014.

Споменик природе „Црни бор у Црноштици“ налази се у оквиру северне падине планине Дукат, на територији општине Босилеград, у атару села Црноштица, у дворишту цркве Свети Никола. Преостали је представник некадашњих природних борових шума на овом простору. Старости око 200 година, импозантних дендрометријских карактеристика, правилног хабитуса и широке крошње, доминира у простору као вредни примерак своје врсте.

На подручју Босилеграда у атару села Црноштица налази се и Споменик природе „Црни бор у Петковској махали“, окружен сеоским путевима. Ово природно добро старости око 300 година, добро развијене широке крошње, одликује се карактеристичним кишобранастим хабитусом, добром виталношћу и очуваношћу.

Као репрезентативни примерци своје врсте, црни борови на територији општине Босилеград предложени су за заштиту као споменици природе III категорије, односно заштићена подручја од локалног значаја.

Општина Босилеград је изложила на јавни увид предлоге аката о проглашењу ових нових заштићених подручја на својој територији и студије заштите као документационе основе за заштиту које је израдио Завод РЈ Ниш, сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Општинске управе, ул. Георги Димитрова бр. 82 (канцеларија бр. 17).

Након завршетка јавног увида, биће одржана јавна расправа на којој ће бити сумиране примедбе и предлози заинтересоване јавности. Јавна расправа ће бити одржана 10. септембра 2014. у канцеларији општинског већа на спрату Општинске управе Општине Босилеград, са почетком у 12 часова.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.