Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићен платан на Житном тргу у Великом Градишту

Један од нових на листи заштићених подручја је и Споменик природе „Платан на Житном тргу“ у Великом Градишту, које је стављен под заштиту Одлуком скупштине општине Велико Градиште, на предлог Завода који је израдио студију као стручно-документациону основу за заштиту.

Јаворисни платан – Platanus acerifolia Wild. (P.Hybrida Brot.) припада роду платана, и у Европи је најчешће гајена врста платана. На централном тргу у Великом Градишту, у непосредној близини Дунава, ово сађено стабло је имало повољне услове да се развије у једно од импозантних и очуваних примерака своје врсте.

Споменик природе „Јаворисни платан на Житном тргу“ је дрво изузетних димензија, висине од 17,50 метара, пречника крошње 29,60 метара и обимом дебла (на 1,30 м) од 4,10 метара. Према предању, старо је око 120 година. Захваљујући својој висини, правилном хабитусу и широкој крошњи, изузетан је примерак своеј врсте не само на подручју Великог Градишта. Поред природних одлика, овај споменик природе у културноисторијском контексту додатно добија на значају и вредности. Налази се на главном градском тргу у центру Града, у близини Градског парка. Трг зову још и Житни трг, јер се ту некада мерило жито, роба за извоз у Беч и Пешту. Данас је овај простор проглашен за непокретно културно добро, Просторно културно-историјску целину. По престанку трговине житом, Трг је и даље задржао свој значај као центар збивања у Граду, а платан и данас својим раскошним зеленилом дочарава сликовитост подунавског града.

Споменик природе је поверен на управљање Јавном предузећу „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.