Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Завод издао нову карту заштићених подручја

Из штампе је изашло ново издање Карте „Заштићена природна добра Србије“. Ова најновија публикација Завода изражава географске податке о заштићеним подручјима Србије свих категорија у размери 1:600 000. Поред подручја која уживају заштиту, на карти су се нашла и природна добра у поступку заштите, у поступку ревизије заштитe - укупно 395 заштићених подручја. Поред картографских података, додатна вредност овог издања Завода су и спискови свих заштићених подручја Србије по категоријама.

Основна функција карте је едукација и ширење свести јавности о заштићеним природним добрима у Србији.

Карта ће ускоро бити доступна у дигиталној форми на Интернет страни Завода.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.