Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Завршена јавна расправа о заштити Споменика природе „Геолошка стаза у Брестовачкој бањи“

У Бору је 27. августа, у организацији општинске управе, одржана јавна расправа о предлогу акта о проглашењу заштићеног подручја и Студији заштите подручја „Геолошка стаза у Брестовачкој бањи“ коју је израдио Завод.

Одржана јавна расправа сумирала је примедбе, мишљења и предлоге које су заинтересовани грађани имали прилике да дају током јавног увида који је организован од 6. до 26. августа у Бору.

Поред представника Општине Бор, у јавној расправи учествовала је Ерна Шеховац из Завода за заштиту природе Србије, као и представници Јавног предузећа „Борски туристички центар“, Јавног предузећа „ШРИФ“, Туристичке организације Бор, Друштва младих истраживача Бор, Планинарско-смучарског друштва „Црни врх“ из Бора, представници локалних медија, и други.

На јавној расправи укратко су истакнуте вредности будућег заштићеног подручја, јединог и првог објекта геонаслеђа ове врсте у Србији (геолошке стазе) и његов значај за локалну заједницу, након чега се развила дискусија. Поред питања која су се углавном односила на обавезе управљача, садржај програма и плана управљања, динамику доношења аката управљача, изворе финансирања и динамику реализације планираних активности присутни су у расправи прихватили сугестије у вези повезивања активности на промоцији новог природног подручја са другим садржајима и туристичком промоцијом укупних природних вредности на подручју општине Бор. Овом приликом истакнут је значај сарадње са Заводом, као и заинтересованост да се заједнички, уз пуно учешће Завода, допринесе популаризацији овог природног добра, и уоште, развијању свести о потреби заштите и очувања геонаслеђа овог дела Србије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.