Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Још једно стабло у Београду у поступку заштите

Завод је израдио студију као основу заштите новог споменика природе на београдској општини Звездара, у улици Мије Ковачевића бр. 4, под називом „Храст у кругу ЈКП Градска чистоћа“. У питању је храст лужњак (Quercus robur L.; Syn. Q.pedunculata Ehrh.), сађени примерак наше највредније лишћарске врсте.

Процењено је да је ово стабло, према доступним подацима и основним карактеристикама, старо око осамдесет година. Запажених дендрометријских вредности и доброг здравственог стања и виталности, храст лужњак представља нарочито вредни примерак дендрофлоре парка у кругу комуналног предузећа на општини Звездара. Висине од 19 метара, раскошне крошње и правилног хабитуса, типичан је представник своје, највредније лишћарске врсте код нас.

Својим природним вредностима и карактеристикама, заштићено стабло храста у дворишту јавног предузећа „Градска чистоћа“ обогаћује укупни зелени фонд Града, а уједно је и део културно-историјског наслеђа престонице. У дворишту где је грађена Градска чистоћа тридесетих година прошлог века, засађен је и храст лужњак. По обнови која је уследила након Другог светског рата, калдрма којом је било поплочано двориште замењена је са асфалтним тротоарима, и уређен парк где су се садила стабла довожена са Маљена и Повлена. Међу њима, храст лужњак и данас доминира и оплемењује овај простор. Својим развијеним гранама и богатим зеленилом пружа угодан амбијент и у летњим месецима пријатну хладовину запосленима Градске чистоће, који су се заложили за заштиту стабла.

На основу студије заштите Завода, покренут је поступак његове заштите као споменика природе ботаничког карактера и заштићено подручје локалног значаја.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.