Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

ПРОЈЕКАТ “TRANSDANUBE” - Oдрживи транспорт и туризам дуж Дунава

У организацији Аустријске агенцијe за животну средину, Регионалне агенције за развој Источне Србије (РАРИС), и уз подршку Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине и DCC-a (Danube Competence Centre), у Београду је 9. септембра одржана завршна конференција европског пројекта „TRANSDANUBE“ .

Завршна конференција је окупила 150 учесника из осам европских земаља (Аустрија, Немачка, Мађарска, Бугарска, Румунија, Украјина, Молдавија и Србија), којима су представљени резултати пројекта. Циљ пројекта, чија је реализација почела 2012. Године, јесте решавање ниског нивоа доступности и лошег квалитета транспортних услуга у југоисточној Европи, развој понуде одрживог транспорта и побољшање доступности одрживог туризма у целом региону Дунава.

Рад конференције отворили су државни секретар Данило Голубовић, Министарство пољопривреде и животне средине, др Robert Thaler, Савезно министарство за пољопривреду, шумарство и управљање водама и животном средином Аустрије, Maguelonne Dejeant-Pons, секретар Европске конвеницје о пределу Савета Европе, Владан Јеремић, директор РАРИС-a, Gunter Lichtblau, представник Аустријске агенције за животну средину и Радован Арежина, председник општине Кладово.

Током конференције представљени су пројектни резултати:

- Транснационални извештај, у коме је приказано стање одрживе мобилности и представљени примери добре праксе као основе за заједничку визију мобилности у региону Дунава

- Акциони планови који су у функцији смерница за примену конкретних понуда одрживе мобилности и туристичких пакета у партнерским регионима

- Приручници за спровођење акционих планова

- Одрживи пакети мобилности за потребе туриста (25 пакета), које су израдили пројектни партнери. Партнер на пројекту из Србије РАРИС развио је пакет под називом „Душа Србије“ који представља букинг пакет. Користећи овај пакет путници имају могућност да у три дана обиђу светску културну баштину на територији Србије као и планине и речна приобаља

- Прекограничне и регионалне маркетиншке стратегије

- Интерактивна мапа Дунава, која је урађена како би се унапредила видљивост постојећих понуда мобилности и пакета у региону дуж Дунава. Мапа покрива целу површину Дунава, од његовог изворишта до делте, заједно са тампон зоном од око 75 километара, са обе стране Дунава. Мапа садржи информације о најатрактивнијм туристичким понудама и расположивим опцијама у вези са „меким“ транспортом (бициклистичке стазе, локалне линије јавног превоза, бродови и сл.). Употреба мапе омгућава корисницима да планирају своја путовања дуж реке Дунав, било да користе бродски превоз, воз, аутобус, или бицикле. Мапа је доступна на сајту www.danubetoru.eu и www.donautour.eu.

У раду конференције Завод за заштиту природе Србије представљала је Наташа Панић, руководилац Групе за образовно-издавачку делатност.

Основни закључак конфереције је да даља настојања у овој области треба усмерити ка успостављању веза између туризма и коришћења одрживог транспорта и боравка у природи, као и развоју додатних понуда у циљу стварања једног комплетног и кохерентног портфолиа за туристички производ. Даље активности на овом плану биће омогућене отварањем новог позива за пројекте средином 2015. године.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.