Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Aктивности на имплементацији европске конвенције о пределу у Србији

У циљу представљања резултата активности националне Радне групе за имплементацију Европске Конвенције о пределу, 5. септембра у Београду одржана је радионица „Израда предлога Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу и Нацрт правилника о категоризацији предела“, у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Програм Конференције је у име Министарства пољопривреде и заштите животне средине отворила и присутне поздравила Биљана Филиповић, национални координатор за Европску конвенцију о пределу, а у име Министарства културе и информисања Мирослава Турковић.

Презентације докумената Предлог Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу и Нацрт правилника о категоризацији предела Србије, у име експертског тима, представиле су проф. Др. Јасминка Цвејић (Шумарски факултет, Универзитет у Београду) и проф. Др. Марија Максин (Институт за архитектуру и урбанизам Србије).

У Предлогу Акционог плана формулисани су циљеви и иницијалне акције за имплементацију Конвенције за период 2015-2020. Година, за шест тематских области:

- препознавање предела у закону

- индентификација карактера и оцена предела на територији Србије

- свеобухватна политика предела и интегрисање у плански основ

- мере менаџмента (контроле) политике предела

- партиципација и јачање свести

- едукација и истраживање

- интернационална кооперација

Нацрт Правилника садржи информације о:

- утврђивању поступка, приступу и информатичкој подршци идентификацији карактера предела у Србији и оцени њихових значајних карактеристика и

- поступку идентификације карактера и оцени предела.

Конференцији су присуствовали, и активним дискусијама допринели развоју оба документа, представници референтних министарстава, агенција, завода, факултета, покрајинских и градских институција, регионалних развојних агенција, невладиног сектора и заинтересоване јавности.

У раду националне радне групе за израду нацрта Акционог плана и Правилника, Завод за заштиту природе Србије представљала је Дејана Лукић, шеф одсека за предеоне целине.

Израда ових стратешких докумената за имплементацију Конвенције, коју је наша земља ратификовала 2011. године, спроводи се у оквиру Пројектног фонда за институционални развој (ПРОФИД), уз подршку Шведске агенције за међународну сарадњу (Sida) и Шведског института за јавну управу (SIPU). Конвенцију је ратификовало 38 земаља, а координацију за примену Конвенције на европском нивоу води Савет Европе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.