Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Фауна Балкана 2

У издању Природно-математичког факултета (Департман за биологију и екологију), Универзитета у Новом Саду, у августу је објављен други број монографске серије Фауна Балкана. Завод за заштиту природе Србије пружио је подршку реализацији овог научног издавачког подухвата, чији су уредници Драган Павићевић (Завод за заштиту природе Србије) и Michel Perreau (Universite Paris 7).

Монографска серија под јединственим именом Фауна Балкана објављује се једампут годишње и садржи оригиналне научне радове из области фаунистике и таксономије Балканског полуострва и суседних подручја. Радови се објављују на енглеском језику и подлежу научној рецензији.

Поред карактеристика биома радовима у монографији представљене су јединствене географске, геолошке и орографске особине, које Балкан издавајају као простор са вишим нивоом разноврсности флоре и фауне у односу на друге делове Европе. Имајући у виду тренутне научне податке, Балканско полуострво, по диверзитету фауне, представља једно од најзначајнијих подручја, не само у Европи, већ и много шире. Стога, простор Балкана привлачи пажњу великог броја научника из Европе и остатка света. Резултати њихових истраживања су објављивани у разним специјализованим часописима, али је врло мали број истих инкорпориран у јединствене монографије или слична издања, као што је серијал Фауна Балкана.

У издању Фауна Балкана 1 објављено је седам оригиналних научних радова, док су у Фауни Балкана 2 објављена још четири оваква рада. Оба издања одштампана су у тиражу од 250 примерака. У прилогу првог издања дат је и CD са звуцима жбунастих зрикаваца (Bush cricket) и скакаваца (Grasshopper) са Дурмитора, које су снимили Sigfried Ingrisch и Драган Павићевић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.